מותה המתקרב של תכנית הלימודית האקדמאית הטיפוסית

מאת: Mano Singham
 מקור:
Death to the Syllabus! , Liberal Education, Fall    2007
פרופסורMano Singham   קוראלחשיבה מחודשת על ערכם של תוכניות לימודים טיפוסיות בקורסים אקדמאיים. תוכניותהלמודים האקדמאיות הקיימות אינן מאתגרות במרבית המקרים את הסטודנטים הלומדים. תכניתהלימודים הטיפוסית בקורסים אקדמאיים במכללות ובאוניברסיטאות היא משעממת בדרך כללואינה מצליחה לאתגר את הסטודנטים. היא אינה מגלמת יסודות של מסע הרפתקאות חינוכילגילוי משותף וסקרני. תכנית הלימודים הטיפוסית במכללות עשויה אולי להרחיב את הדעת, אך לא להרחיב ולפרוץ אופקים חדשים של התעניינות הן על ידי הלומדים והן על ידיהמרצה. אין ספק כי גם מרצה הכבול ע"י תכנית לימודים מחייבת נוטה להיות אפרורי וחסראנרגיה של סקרנות
מערכת היחסים המתפתחת בין הלומדים והמרצה צריכה להתבסס על הנחייה, התפתחות אינטלקטואלית דינאמית ולא על ידי בקרה כפי שמציעות תוכניות הלימודים האקדמאיות במתכונתן הנוכחי. כל ניסיון לתחום את מערכת היחסים הנרקמת בין הלומדים, העמיתים והמרצה במסך התקשרות פורמאלי (הדומה למסמך משפטי המחייב את שני הצדדים לנהוג כך וכך..) פוגם בלמידה מעמיקה ואוטנטית.
אם נוותר על הצמידות המחייבת לתכנית לימודים פורמאלית בקורס אקדמאי נוכל רק להגביר את המוטיבציה של הסטודנטים.
 הכותב, מרצה בכיר באוניברסיטת Case Western ReserveUniversity היוקרתית ומנהל המרכז לחדשנות חינוכית שם מספר כי כל אימת שהעז ופרץ את מסגרת הסילבוס בקורסים שלו והעניק לסטודנטים יותר אוטונומיה לקבוע את מבנה התכנים בקורס, כך גדלה המוטיבציה והסקרנות שלהם ובהתאם הנכונות להעמיק ולהשקיע בלימוד. לדעת, הכותב סילבוס פורמאלי אינו מאפשר להעצים את הסטודנטים הלומדים בקורס בעוד סילבוס גמיש ומתפתח מאפשר להעצים את הלומדים ומעניק להם חוויה לימודית וכתוצאה מכך מושך את הסטודנטים להעמיק בלמידה ולחקור נושאים חדשים.
אין המחבר קורא לבטל לחלוטין את מסגרת הסילבוס בקורס אקדמאי, אך הוא מצדד בתפיסה יותר דינאמית של קביעת אופי הסילבוס ומבנהו כאינטראקציה הנרקמת בין המרצה והלומדים.
 
 

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    קראתי את תקציר מאמרו של פרופ' מנו והוא עורר בי חלחלה.כי לפני הרבה שנים, לפני כשלושים שנה, בסימסטרים האחרונים ללימודי זה מה אני לומר. כאשר תמיד דאגתי להוסיף "מיום שחרב בית המקדש נתנה הנבואה …" כי בסך הכל היייתי סטודנט. בברכהבמהלך לימודי, בחופשות, עבדתי במפעל הכי מתקדם במקצועי וכל הזמן הסתכלתי על המהנדסים הסובבים אותי וחשבתי. מה אנחנו עושים/עובדים את זה יכולתי לעשות לאחר שסיימתי

    פורסמה ב 21/05/2009 ע״י מנשה גם
    מה דעתך?
yyya