מורי מורים: אנשי מקצוע סמויים?

Livingston, Kay. "Teacher Educators: hidden professionals?", European Journal of Education, Jun2014, Vol. 49 Issue 2, p218-232.

במאמר זה נטען שדרושה גישה שיתופית ומשולבת יותר להכשרת מורים עם הבנה טובה יותר של אלה שמקבלים על עצמם את התפקידים של מורי מורים לאורך הקריירה של המורה.

תוך מתן דגש מיוחד ל"מורי מורים" העובדים בבית הספר כדי לתמוך בלמידה המקצועית לאורך הקריירה של המורים נטען שלאחרונה רבים אינם מזהים עצמם כמורי מורים ואינם מוכרים ככאלה על ידי האנשים שעמם הם עובדים כמורי מורים.

תוך שימוש במחקר שבוצע עם מנטורים בבתי ספר בסקוטלנד, מוצע שמורי המורים הללו עשויים להיות "בלתי מוכרים" ולהישאר "אנשי מקצוע סמויים" בשל הזהויות שהם מבנים עבור עצמם, בשל סדרי העדיפויות והערכים שהם או אחרים מקשרים לתפקידיהם או בשל התרבויות והמבנים המוסדיים שבהם הם עובדים.

המאמר מסכם שיהיה קשה להכיר ולהעריך את "מורי המורים הסמויים" הללו ואת התרומה המובחנת שלהם ללמידה המקצועית לאורך הקריירה של המורים ללא הבהרה נוספת מצדם ומצד אחרים לגבי התפקידים שלהם ותחומי האחריות שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

צרכי התפתחות מקצועית של מורי מורים חדשים בודדים בבית הספר: ידע פדגוגי וזהות מקצועית.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya