מורים מתנסים בדרך אל החקר הפתוח הדינאמי

אילנה שיינין , מיכל ציון , "מורים מתנסים בדרך אל החקר הפתוח הדינאמי" עלון מורי הביולוגיה (181) , תש"ע.

תפקיד המורה במהלך החקר הפתוח, כולל הנחייה בדרך הנקראת "הנחייה על ידי בניית פיגומים" . רעיון הפיגומים עולה מתוך הסתכלות קונסטרוקטיבית על הלמידה ((VYGOTSKY'S, 1978 . "פיגומים" כאלו יכולים לכלול מתן אישור, מתן כיוון, הבניית דרכי פעולה למשימות ונתינת רמזים כלליים או הצעות ממוקדות שיעזרו ללומד במהלך המשימה. במחקר זה מציגות ד"ר מיכל ציון וד"ר אילנה שיינין כמה כלי למידה היכולים לעזור למורים בהתנסותם ביישום תהליך החקר בכיתתם:

• תרשים זרימה לארגון רצף השלבים של תהליך החקר
• מיפוי בתרשים זרימה של טבלת הסיבות לשינוי לתיאור הדינאמיות של תהליך החקר
• שאלון רפלקטיבי המתייחס לתהליך החקר.

כלים אלה מבוססים על תיעוד נרחב של תהליך החקר. כלים אלה עוזרים ומציגים דרך בה הלומד יכול לתעד את תהליך החקר , ומעודדים אותו לחשוב ולבצע רפלקציה מטה-קוגניטיבית. שלבי תרשימי הזרימה מייצגים את שלבי החקר השונים ומציגים את הקשרים ביניהם.

מחקר זה התמקד ב-25 מורי מדעים שהשתתפו בקורס אקדמי שנתי "הוראה בדרך החקר" , לקראת קבלת תואר MA בהוראת המדעים באוניברסיטה בישראל.

המחקר הראה שתכניות להתפתחות מקצועית המשלבות מורים באופן פעיל בתהליך הלמידה : חקר ממודל מתאים, ויוצרות אינטראקציה עם מורים כלומדים , ולא כמלקטי מידע, יעילות יותר בשינוי ידע המורים ומהלך עבודתם.

למאמר המלא

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?