מורים מנוסים בחינוך הרגיל וסטודנטים להוראה ממצבים את עצמם במפורש ובמרומז ביחס לכיתות משלבות: השלכות גלובליות ומקומיות

Shoham Kugelmass, D. & Kupferberg, I. (2020). Experienced mainstream teachers and student teachers position themselves explicitly and implicitly in relation to inclusive classrooms: Global and local implications. Journal of Education for Teaching, 46:3, 379-394

למאמר באנגלית

לקריאה נוספת: ריכוז סיכומי מאמרים בנושא חינוך משלב

 

חינוך משלב מאפשר לתלמידים עם צרכים מיוחדים ללמוד לצידם של חבריהם בכיתות הרגילות. במסגרת זו מקבלים תלמידים אלה תמיכה מהצוות החינוכי העובד בשיתוף פעולה.

מטרת המחקר הייתה לבדוק את עמדתם של מורים מנוסים ושל סטודנטים להוראה באשר לחינוך המשלב.

 

שיטה

המחקר הנוכחי הוא מחקר איכותני שנערך בישראל. במחקר השתתפו 20 מורים מנוסים בחינוך הרגיל ו-23 סטודנטים להוראה בשנה השלישית ללימודיהם.

משתתפי המחקר לא לקחו חלק בשום תוכנית לחינוך מיוחד. מחצית מהמשתתפים לימדו או הוכשרו להוראה בבית הספר היסודי ומחציתם – בחטיבת הביניים.

המשתתפים התבקשו לכתוב שני סיפורים משמעותיים אודות ההתנסות שלהם בעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות רגילות. 

 

ממצאים

המורים המנוסים

סיפורי המורים המנוסים מעידים על הבנת המורכבות של הוראה משלבת. מניתוח סיפוריהם עולה שהוראה בכיתות משלבות היא תהליך למידה מורכב והדרגתי. בסיפוריהם עלו התמות הבאות:

 • ידע על המחסומים שיש להתמודד איתם: למשל, חוסר שיתוף פעולה של הורים והצורך לספק את הצרכים השונים של התלמידים בו-זמנית.
 • דרכי התמודדות עם קשיים של התלמידים: למשל, עבודת צוות משותפת ויצירת קשר אישי עם התלמיד.
 • רגשות שליליים וחיוביים: פחד, כעס ותסכול בצד רגשות של סיפוק והצלחה.
 • ביקורת מפורשת ומרומזת על מערכת החינוך: העדר מתן ידע וכלים הולמים להוראה בכיתה משלבת.

 

הסטודנטים להוראה

סיפורי הסטודנטים מעידים על כך שהם אינם מכירים מספיק את החינוך המשלב. סיפוריהם התמקדו באירועים חד-פעמיים של התנסות או צפייה בכיתה משלבת. התיאורים שסיפקו היו מעורפלים, חסרי תובנות וידע, וניכר כי הם  לא יכלו להבחין בין תלמידים רגילים לתלמידים עם צרכים מיוחדים. עם זאת, כאשר הסטודנטים צפו במורים מנוסים הם יכלו להבין את הסיטואציה בכיתה טוב יותר.

 

המלצות עיקריות

בהתחשב בעלייה הגלובלית באוכלוסיית התלמידים עם צרכים מיוחדים ולאור ממצאי מחקר זה, מוצעים השינויים הבאים:

 • יש לאמץ גישה בין-אישית לתלמידים עם צרכים מיוחדים, המכירה בצורכיהם וביכולותיהם על מנת לבנות תוכנית הוראה הולמת שתתמוך בהתפתחותם של התלמידים.
 • יש לעבור לעבודת צוות בין-תחומי, הכולל מומחים ממספר תחומים במטרה ליצור דרכי פעולה חדשות, מעבר לאלה הנפוצות בכל אחד מתחומי הידע בנפרד.
 • יש לספק לבתי הספר המשלבים משאבים תקציביים הולמים.
 • בהכשרה להוראה יש צורך לתת לסטודנטים ידע על המוגבלויות העיקריות כמו גם כלים לעבודה עם תלמידים עם צרכים מיוחדים ולתקשורת עם הוריהם.
 • ההתנסות המעשית של הסטודנטים צריכה לכלול השתתפות בעבודת צוות בינתחומי בחינוך המשלב.
  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya