מורים למחוננים בישראל: היבטים קוגניטיביים של תכנית ההכשרה

מקור וקרדיט:
חנה וידרגור."מורים למחוננים בישראל: היבטים קוגניטיביים של תכנית ההכשרה" , עבודת דוקטורט, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה  2010 .

מחקר זה התמקד בהתפתחות המקצועית של מורים למחוננים הצועדים את צעדיהם הראשונים בחמישה מרכזי הכשרה בישראל.  מטרתו לרכוש הבנה עמוקה יותר של תהליך ההתפתחות המקצועית וההתנסויות של המשתתפים,  בהתייחס למטרות המוצהרות של התכנית ולסטנדרטים לחינוך מחוננים בארה"ב. סטנדרטים אלו היוו בסיס תיאורטי למחקר זה.
בכדי  לחקור את ההשפעה של תכנית ההכשרה על משתתפיה נאספו נתונים לגבי : א. המצב הנתון של חינוך המחוננים בישראל על פי תפיסת המורים והתלמידים המחוננים במסגרות ההעשרה. ב. הטרנספורמציה של תכנית הלימודים של ההכשרה מן התכנית האידיאולוגית עד התכנית המגיעה למורים בהכשרה, והסטנדרטים המתב טאים בכל תכנית; ג.הערכת ההכשרה בתחילתה ובשלב הסיום  (מבחן קדם ובתר).
האספקטים שנבדקו היו תפיסות המורים את הסיטואציה של הוראה-למידה במרכזי העשרה, התכונות הרצויות של המורה למחוננים, והערכה עצמית של תרומת תכנית ההכשרה לידע, ליכולות, שביעות רצון כללית, ומוכנות להוראת תלמידים מחוננים.
שאלות המחקר
.1 כיצד תופסים מורים ותלמידים ישראלים את המצב הנתון של חינוך המחוננים במרכזי העשרה בהתייחס לסיטואציה של הוראה-למידה והתכונות הרצויות של המורה למחוננים?

.2 כיצד עוברת תכנית הלימודים של ההכשרה טרנספורמציה מן התכנית האידיאולוגית ועד הגיעה למורים בהכשרה, וכיצד היא עונה על הסטנדרטים האמריקאים?
.3 מה ההשפעה של תכנית ההכשרה על המשתתפים בהתייחס לתפיסתם את הסיטואציה של הוראה- למידה, התכונות הרצויות של המורה למחוננים והערכה עצמית של הידע והיכולות שנרכשו?
נמצא כי בתפיסת המורים את הסיטואציה של למידה-הוראה במסגרת מחוננים הושפעה מהשתייכותם לקבוצה, כמו כן נמצאה השפעה של אוריינטציה תרבותית על בתפיסתם את התכונות הרצויות של המורה. מורי יום העשרה,  ויותר מכך אלה מן הקהילה הערבית, נמצאו שונים באופן מובהק ממורי ההכשרה והמורים הרגילים בתפיסתם את שני האספקטים. מורי יום העשרה מן הקהילה הערבית נמצאו קולקטיביסטים במידה הרבה ביותר. כמו כן נמצא מתאם בין רמת הקולקטיביזם והערכת תכונותיו הפדגוגיות של המורה, וככל שרמת הקולקטיביזם עלתה כך פחתה הערכת תכונותיו הקוגניטיביות. מורי ההכשרה בשלב ההתחלתי שלה, הראו תפיסה שונה של תפקיד המורה והתכונות הרצויות שלו, על אף שגם כאן נמצאו הבדלים בתוך הקבוצה על פי תרבות.
 

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    שלום רב,אני סטודנטית לתואר שני המנסה להגדיר שאלת מחקר לתזה בתחום הכשרת מורים למחוננים. האם ניתן לקבל את עבודת הדוקטורט ככלי עזר לשם כך?בתודה,נאוה ארד

    פורסמה ב 06/03/2016 ע״י נאוה ארד
    מה דעתך?
yyya