מורים כמנהיגים: מה נדרש לכך

Teachers as Leaders: What It Takes", Educational Leadership; Oct2011, Vol. 69 Issue 2, p8-8, 2/3p.


המאמר מציג דיון ב"סטנדרטים למודל מנהיג-מורה" ("Teacher Leader Model Standards") שהותרו לפרסום על-ידי הארגון החינוכי Teacher Leadership Exploratory Consortium.

המודל מגדיר את הידע, המיומנויות, והיכולות שהמורה זקוק להם לקבל על עצמו תפקידי מנהיגות. הסטנדרטים מתמקדים בשבעה "תחומים" המתארים את מה שמנהיגים מורים עושים.

מנהיגים-מורים (1) מטפחים תרבות שיתופית כדי לתמוך בפיתוח המחנך ובלמידת התלמיד

(2) משתמשים במחקר כדי לשפר את הפרקטיקה ואת למידת התלמיד; 

(3) מקדמים למידה מקצועית לשיפור מתמשך; 

(4) מסייעים לשיפורים בהוראה ובלמידת התלמיד; 

(5) מקדמים את השימוש בהערכות ובנתונים עבור השיפור של בית הספר ושל המחוז; 

(6) משפרים את מתן שירותי הסיוע השיטתיים למשפחות ולקהילה ואת שיתוף הפעולה ביניהן לבין בית הספר; 

ו-(7) תומכים בלמידת התלמיד ובמקצוע ההוראה.

הפרטים מדגישים את המטרות ואת ההישגים של הדו"ח שפורסם על-ידי הקבוצה., תוך התמקדות במערכות הידע, במיומנויות ובאלמנטים שיוצרים את "מנהיגות המורה".

מה דעתך?

    שלום,לא יכולה להיות מנהיגות מורים ללא התייחסות אישית-רגשית לתלמיד, חיזוק תחושת האמון והדימוי העצמי החיובי ועוד. הקניית היבטים מרכזיים של האינטליגנציה הרגשית, הן למורה והן לתלמידים. דני גל

    פורסמה ב 16/02/2012 ע״י דני גל
    מה דעתך?