מורים כלומדים

 

Feiman-Nemser, S. (2012). Teachers, as learners, Cambridge, MS: Harvard Education Press.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

בספר "מורים כלומדים" טוענת הכותבת פרופ' שרון פיימן-נמסר שלמידה רצינית ומתמשכת של מורים היא תנאי חיוני ללמידה אמיתית של תלמידים. היא בוחנת כיצד מורים רוכשים, יוצרים ומשתמשים בידע על הוראה במסלולי הנתיבה המקצועית שלהם. זהו אוסף מאמרים חשוב המעיד על התפתחותו של גוף ידע רחב על למידת מורים שבו יש לכותבת עצמה תפקיד מרכזי.

הספר מציג מדגם של ידע שנוצר לאורך שנים כשהמכנה המשותף לו הוא ראיית המורים כלומדים. הוא מיצג את פירות מסעה של הכותבת מעבודתה ממורה, דרך היותה מורת מורים במסגרות של הכשרה ועד העיסוק במחקר הכשרת מורים ולמידת מורים. הספר משקף את השפעה של עמיתים, מורים ולומדים שקידמו את חשיבתה על התכשרות להוראה ותרמו לצמיחתו של גוף ידע שהפך לתחום מחקר מובחן.

בספר שלושה חלקים: החלק הראשון - "מיפוי התחום", הכולל ארבעה פרקים: ללמוד ללמד, הכשרת מורים- חלופות מבניות וקונצפטואליות בהתכשרות להוראה, מהכשרה לפרקטיקה, המשמעויות השונות של קליטת מורים חדשים.

החלק השני – "למידת מורים במהלך ההכשרה" מתמקד בלמידת מורים בתקופת ההכשרה ושלושת פרקיו בוחנים כיצד הלמידה של מורים לעתיד מעוצבת ע"י הביוגרפיות שלהם בשילוב הזדמנויות הלמידה שמוסדות ההכשרה ובתי הספר מציעים להם, שלושה הפרקים הם: מהמורות(pitfalls ) בהתנסות בהכשרת מורים, שנת ההכשרה הראשונה, מתי התנסות היא הכשרה?

החלק השלישי מתמקד בתפקיד החונכות בלמידה של מורים חדשים בדגש על חונכות מלמדת (educative mentoring) ועל הקשר לעבודת המחברת על מהמורות בהתנסות והשפעה הנרחבת של תורתו של דיואי עליה. פרקי החלק הזה הם: קישור חונכות ללמידת מורים, סיוע למורים מתחילים ללמוד ללמד, פעילות חשיבתית בהוראה ובחונכות.

המחברת מביעה תקווה שבתקופה שבה רבות מההנחות ורבים מהמוסדות התומכים בלמידת מורים עומדים בעין הסערה יהווה הספר מדריך ועדות להתפתחות שנעשתה בתחום במהלך עשרות השנים האחרונות ובסיס לצמיחה ולהתפתחות נוספות. חשוב שלמידת מורים לאורך הרצף - משלב ההכשרה דרך שלב הקליטה ועד שנות העבודה וההתמקצעות - תוכר כחוליה המקשרת המרכזית בין הוראה אפקטיבית לבין למידה מוצלחת.

 למידע נוסף על מחברת הספר

מאמרים של המחברת בפורטל מס"ע

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya