מורים כלומדים – סקירת ספר

Buley J. Review of the book:
Feiman-Nemser S. (2012). Teachers as Learners, Harvard Education Press, Cambridge.


הסיכום תורגם ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת


ספרה של פיימן נמסר "מורים כלומדים" כולל מאמרים שנכתבו ע"י המחברת המעלים שאלות בסבר הנחות מובנות מאליהן הקשורות להוראה וללמידה. מטרת הספר היא לסייע למתכשרים להוראה ולמורים מנוסים להפוך להיות אנשי מעשה ביקורתיים ורפלקטיביים. המחברת מעודדת מורים מתחילים להסתכל אל מעבר לפרטים שמעל פני השטח בעבודת המורה כמו בדיקת שיעורי בית, תיקון מבחנים וכדומה. היא מאירה את תשומת הלב של מורי המורים ושל המורים החונכים להימנע מהמהמורות המצויות בכוונות הטובות שבשבח הניתן לשיעור או בדגש החזק הניתן לניהול כיתה.

בספר שלושה חלקים: (1) מיפוי התחום; (2) למידת מורים בתקופת ההכשרה; (3) חונכות, קליטה במקצוע ולמידה של מורים מתחילים. המחברת משלבת בדיון וחשיבה על שאלות של הכשרה ולמידה של מורים את מסעה האישי לאורך נתיבה מקצועית ארוכה החל בימיה הראשונים כסטודנטים וכמורה תחילה, ונותנת ביטוי לשאלות ולהתלבטויות שונות במהלך כל פרקי הספר.

מתוך הפרקים:

"ללמוד ללמד" - דיון בחשיבות הלמידה לאורך החיים של מורים לאורך כל הנתיבה המקצועית שלהם, ובצורך שיהיו מורים רפלקטיביים וחקרנים. התמודדות עם השאלה: כיצד יכולות ההתנסויות הקודמות של המורים כתלמידי בית ספר לאתגר ולשנות את חשיבתם בהיותם מורים בכיתה? בהקשר זה נבחנות ההשפעות של אנשים, תוכניות ומקום על הלמידה.

"מכשולים התנסותיים בהכשרת מורים" - התייחסות למשמעות של למידה להיות מורה תוך כדי התנסות בהוראה. ללא סיוע בבחינת האמונות וההנחות הקיימות, מתכשרים להוראה ייטו לשמר אמונות קונבנציונליות ולשלב מידע חדש או התנסויות מיוחדות במסגרות ישנות. ראוי לבחון את התפקיד המתרחב והחשיבות הגדלה של מורי כיתה מנוסים, ואת הצורך שמורים אלה יבחנו את עצמם הן כלומדים והן כחונכים למורים חדשים.

"האם התנסות בהוראה (student teaching ) היא הכשרה?" - בחינת תרומת האינטראקציות הכיתתיות והאופי והעיתוי של ההתנסות המעשית לאפקטיביות של ההכשרה. אחד האתגרים הוא לפתח את יכולת המורים המתחילים לבחון בחינה רפלקטיבית את עשייתם החינוכית, בסיועם של החונכים. מטרות כמו ידיעת תחום הדעת(S.M.), ידע תלמידים וידע של הדרישות הפדגוגיות של התפקיד הן מטרות נשגבות עבור מורים מתחילים ולכן גישה של "שולייתיות של צפייה" במסגרת ההתנסות לא תכין אותם להשגתן, ויש לעשות מעבר לכך.

קישור לסקירת הביקורת באנגלית

מאמרים של פרופסור פיינמן-נמסר בפורטל מס"ע

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya