מורים זקוקים למשוב ממשי

Gates, B. (2013). Teachers need real feedback. TED Talk, May 8

 

ביל גייטס, מייסד מיקרוסופט, משקיע מאמצים רבים בשיפור מערכת החינוך האמריקאית. במסגרת הרצאה שנשא ב-TED, הוא דיבר בזכות הקמת מערכת שיטתית של מתן משובים למורים, ובכלל זה התקנה בכיתות של מצלמות שיופעלו וינוהלו על-ידי המורים עצמם. אלה עיקרי דבריו:

להרצאה המלאה

לקריאה נוספת

דוח סופי: כישלון יוזמת קרן ביל ומלינדה גייטס לשפר את ההוראה ואת הישגי התלמידים בבתי ספר

בין הפטיש לסדן: הרהורים על הבעיות הכרוכות בהערכת מורים בעידן המדידה הכמותית האחידה

כל אחד, בכל תחום, צריך מאמן שיעקוב אחר ביצועיו ויסייע לו להתקדם.

אנו משתפרים באמצעות קבלת משוב.

למרבה הצער, יש קבוצה אחת של אנשים שכמעט אינה מקבלת משוב שיטתי ומועיל: מורים.

עד לאחרונה, יותר מ-98% מהמורים קיבלו רק מילה אחת של משוב: "מספק".

יש לשנות מצב זה.

המצב הנוכחי אינו הוגן כלפי מורים ותלמידים כאחד, ומקשה על החברה להתקדם.

אמנם, אין מחקר משווה שעוסק ישירות בתחום מתן משוב למורים, אך ב-11 מ-14 המדינות המובילות בהישגי תלמידים בקריאה יש מערכת שיטתית של מתן משוב למורים.

במקום הראשון בהישגי התלמידים, מחוז שנחאי בסין, מאפשרים למורים לצפות בעבודתם של מורים ותיקים ומצטיינים ומנהיגים קבוצות עבודה, בהן מורים נפגשים אחת לשבוע וחולקים מידע לגבי דרכי הוראה יעילות. במחוז שנחאי גם דורשים מכל מורה לצפות בשיעורים שמעבירים עמיתיו ולתת להם משוב.

מערכת זו חשובה כל כך, משום שיש הבדלים עצומים באיכות ההוראה של מורים שונים. אם המורים המצטיינים יסייעו לעמיתיהם ללמד כמותם, הישגי התלמידים ישתפרו דרמטית.

לכן, אנו זקוקים למערכת שתסייע לכל המורים להיות מצוינים.

ארגונו של גייטס שלח תצפיתנים שישבו בשיעורים שהעבירו 3,000 מורים שונים. התצפיתנים בדקו האם המורים הציבו לתלמידיהם שאלות מאתגרות והאם מצאו דרכים מגוונות להעביר את החומר. התלמידים נשאלו האם מוריהם יודעים מתי הכיתה הבינה את החומר והאם הם (התלמידים) לומדים כיצד לתקן את שגיאותיהם?

נמצא כי מורים שלגביהם התשובות על שאלות אלה היו חיוביות הובילו את תלמידיהם להישגים גבוהים.

תצפיות אלה התגלו ככלים אבחוניים מצוינים, מפני שהן הצביעו בפני המורים על מקומות ספציפיים שבהם יוכלו להשתפר.

מורים העידו כי הצבת מצלמות וידיאו בכיתות אפשרה להם לצפות לאחר מעשה בשיעורים שהעבירו, ללמוד על עצמם ולהשתפר. המצלמות התגלו ככלי פשוט ועוצמתי לעריכת רפלקסיה.

איתור התחומים שבהם על מורים להשתפר הוא רק חצי מהמאבק. על המערכת להעניק להם גם כלים להשתפר באותם תחומים. כך למשל, אם מתגלה כי על מורים להשתפר בהוראת שברים, יש להראות להם סרטון וידיאו של המורה הטוב ביותר בעולם לתחום הזה.

אמנם, מורים רבים אינם חשים נוח להציב מצלמות בכיתות שלהם. זה מובן בהחלט, אך התגלה כי אם מניחים למורים לנהל את התהליך, אם מעניקים להם את האפשרות לבחור אילו שיעורים יוצגו לאחרים – רבים מהם ישמחו להשתתף.

עלות תכנית כזו היא פחות מ-2% מתקציב השכר וההטבות של מורים (בארה"ב). באמצעות יישומה יושג שיפור עצום בחינוך, בחברה ובסיכויי התלמידים לפתח קריירות מספקות כמבוגרים.

יש לציין כי דוח של מכון ראנד קבע כי יישום חלקי וקצר טווח של דרך הפעולה שהציג גייטס לא הביא לתוצאות המקוות, אם בגלל חלקיותו, אם בגלל שינויים במדיניות החינוך ואם בגלל תיאוריה פגומה של פעולה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya