מורים ותיקים וטכנולוגיה: העייפות משינוי וחוסר הביטחון בידע משפיעים על הפרקטיקה

Orlando, Joanne. "Veteran teachers and technology: change fatigue and knowledge insecurity influence practice", Teachers & Teaching. Jul2014, Vol. 20 Issue 4, p427-439.

בשנים האחרונות, בעיה משמעותית אשר באה לידי ביטוי בחיפוש להפיק תועלת מהפוטנציאל הפדגוגי של הטכנולוגיה בבתי הספר היא שמורים ותיקים אינם מוכנים לשלב משאבים אלו בפרקטיקות שלהם.

מאמר זה מכוון לשפוך אור על סוגיית חוסר העניין על ידי הצגה של ממצאים מבוססים אמפירית מבחינה בת חמש שנים של תיאוריה מעוגנת בשדה לגבי הפרקטיקות של הטכנולוגיה בקרב קבוצה קטנה של מורים ותיקים.

הנתונים כללו תצפיות בכיתה, ראיונות עם המורים וניתוח של תיעוד המורה ותיעוד של תכנון בית הספר, קבוצות מיקוד של התלמידים, ראיונות עם עמיתים להוראה, וצפייה בצוות הטכנולוגיה העיקרי של בית הספר.

הניתוח כלל יישום של הנתונים של המורים למסגרת עבודה לגבי הדילמות שהמורים נתקלים בהן כאשר מצופה מהם לשנות את הפרקטיקה שלהם.

תוך שימוש בתהליך זה, העייפות משינוי וחוסר הביטחון בידע (המועלים באמצעות השינויים הפוליטיים והתרבותיים להקשרים שלהם) היו גורמים בולטים שתרמו להעדר השימוש בטכנולוגיה בקרב המורים.

זיהוי האתגרים שלהם פתח בחינה קפדנית של מספר עצום של גורמים שהמורים השתמשו בהם בעת קבלת החלטות לגבי האם להשתמש בטכנולוגיה בפרקטיקה שלהם והאופן שבו הם ישתמשו בה.

ניתוח אורך של הנתונים הראה שכאשר הדילמות הללו שככו, המורים הפכו מחויבים יותר לטכנולוגיה הלימודית.

הממצאים מעדכנים לגבי האופן שבו אנו יכולים להתקדם מהסוגיה של העדר שימוש בטכנולוגיה בקרב מורים ותיקים לאופן שבו ניתן לתמוך בקבוצה זו בפיתוח של הפרקטיקות שלהם.

במיוחד, הצורך לתיאור מחדש של למידה מקצועית ככזו המתמקדת בעיצוב מחדש של היבטים פוליטיים ותרבותיים של פרקטיקות טכנולוגיות.

זה כולל שינויים בניהול של שינויי מדיניות הקשורים לטכנולוגיה כמו גם סיוע לקהילות לומדים המקדמות שיתוף והערכה של ידע רלוונטי בקרב תלמידים ומורים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

מה דעתך?

    לדעתי פחד מלמידה והתפתחות אכן קשור לתירוצים כמו עייפות ,ושינויים מתמידים בהתאם לקובעי המדיניות והפוליטיקה .
    היציאה מאזור הנוחות תלוי בכמות התמיכה ,הרצון,הנעה למוטיבציה,הצלחות קטנות ,אפקטיביות בלמידה,
    ותעוזה לקפוץ למים עמוקים.

    פורסמה ב 04/01/2021 ע״י אביבה קריספיל
    מה דעתך?