מורים וגננות יוצאי אתיופיה במערכת החינוך: סיפורו של תת-ייצוג מתמשך

ברנר, ר. ואבישר, נ. (2017). מורים וגננות יוצאי אתיופיה במערכת החינוך: סיפורו של תת-ייצוג מתמשך. גילוי דעת, 12, 92-63

 

עד לפני שנים ספורות נדיר היה למצוא מורים וגננות יוצאי אתיופיה, וגם אם המצב השתפר מעט עדיין ניתן לומר בהכללה כי בני העדה מודרים מהעשייה החינוכית. זאת, במערכת ציבוריות שמדיניותה הרשמית מתיימרת לחתור לשוויון, הכלה ופלורליזם.

מאמר זה בוחן את השתלבותם של צעירים יוצאי אתיופיה במערכת ההכשרה להוראה, וכן את השתלבותן של יוצאות אתיופיה כמורות וכגננות במערכת החינוך באמצעות סיפוריהן של מורות וסטודנטיות להוראה.

המאמר מתמקד בשלושה שלבים עיקריים:

  1. ההתקבלות ללימודים.
  2. ההכשרה להוראה.
  3. ההשתלבות המקצועית.

הטענה המרכזית היא כי תת הייצוג של יוצאי אתיופיה קשור בכך שהם שרויים במעבר בין-תרבותי וכי גישה החותרת לשוויון תוכל לסייע בהשתלבות מותאמת ורגישה ותאפשר את מימושו של הפוטנציאל האישי והחברתי הגלום בצעירים יוצאי אתיופיה בישראל.

 

לקריאה נוספת

מסעות של תקווה: יוצאי אתיופיה בנתיבי חינוך, השכלה והצלחה

דרכים לקידום ניעותם החברתית-לימודית של התלמידים בני העולים מאתיופיה, תוך שימת דגש על העצמת הוריהם כנדבך חשוב בתהליך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya