מורים, החדשנות של תכנית הלימודים ותצורת המדיניות

מאת: Nina Bascia

Bascia, Nina; Carr-Harris, Shasta; Fine-Meyer, Rose; Zurzolo, Cara. "Teachers, Curriculum Innovation, and Policy Formation", Curriculum Inquiry 44.2 (Mar 2014): 228-248.

זה בדרך כלל מובן שקובעי המדיניות קובעים את המדיניות של תכנית הלימודים והמורים מיישמים אותה.

אולם, חלק מהמורים היו מעורבים מלכתחילה בפיתוח של המדיניות של תכנית הלימודים.
מונעים על ידי האירועים בחייהם ומהקשר ההוראה, מורים אלה מפתחים ומלמדים חומרים מקוריים בכיתותיהם.

במהלך הזמן הם מתחילים לעבוד במשותף על פיתוח של קורס נוסף, להשיג תמיכה ארגונית כדי להבטיח לגיטימיות ומשאבים מתאימים כדי להפיץ את הצורות החדשות הללו של תכנית הלימודים, לשדל עבור קבלת הקורס מצד סמכויות השיפוט החינוכיות וכדי לסייע לבסס את התשתית של הקורס כהזדמנות ללמידה מקצועית עבור המורה וכספרי לימוד.

במלים אחרות, בחלק מהמקרים המורים עשויים להשתתף באופן פעיל בכל שלב של פיתוח המדיניות ושל הפרקטיקה.

מאמר זה דן בתופעה של חדשנות של תכנית הלימודים המונעת על ידי המורה כתהליך של התפתחות אינדיבידואלית, חברתית ופוליטית.

המאמר מתאר שלושה מקרים של קורסים ברמת בית הספר התיכון שפותחו על ידי מורים באונטריו שבקנדה והפכו לפורמאליים במדיניות של המחוז או של הפרובינציה.

בעשותו כך, המאמר מרחיב את הרעיון של סוכנות המורה מהזירות המבוססות שלה בכיתות ובבתי הספר לתחום של קביעת המדיניות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

פיתוח מנהיגות קוריקולרית של מורים בהונג קונג

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya