מורה מתחילה יקרה, האם תרצי להמשיך ללמד גם בשנה הבאה?

מקור: אתר מכללת לוינסקי, הרצאה שהועברה בכנס איילה

למאמר מקורי - ראו קובץ מצורף מימין

בשנת תשנ"ה אוגד במכון מופ"ת קובץ מאמרים, ברובם דוחות מחקר, אשר עסק בלקחי ניסוי הליווי בקליטה. במסגרת הניסוי, אשר היה אז בן חמש שנים, נעשו מאמצים פורמאליים ובלתי פורמאליים לגיבוש "תורת קליטה". נראה שהתהליך של עיצוב תורת קליטה או תרבות קליטה, המחייב מציאת הגדרות ברורות יותר לתפקידיהם של סוכני הקליטה ומרכיביה ודרכי יישומן בפועל במערכת, עדיין בראשיתו.
במחקרן של גונן ויעקובי (2002) ובשיח מנחות סדנאות סטאז' שהתקיים בעקבותיו הובחנו חמשת "סוכני" הקליטה- המנהל/ת, החונך/ת, המפקח/ת (בעיקר בגנים), צוות מורי בית הספר או צוות הגן וסדנת הסטאז'.
לצד סוכני הקליטה אובחנו חמשת מרכיבי קליטה- ההכוונה, ההכנסה הראשונית לתפקיד,  הקבלה החברתית, מתן הגיבוי, מתן ייעוץ שוטף, העצמה ומתן תמיכה רגשית-נפשית.

שאלות המחקר:
כיצד תופסות מתמחות בהוראה את "סוכני" הקליטה ומרכיביה בשנה הראשונה לעבודתן בגנים ובבתי הספר היסודיים, ומהו הקשר בין תפיסות אלו  לבין שביעות רצונן מעבודתן בשנה זו ותחושת מחויבותן להמשיך בהוראה בעתיד.

שיטת המחקר:
הועבר שאלון בקרב 198 מתמחות בהוראה אשר השתתפו בסדנאות הסטאז' במכללת לוינסקי לחינוך בת"א בשנת תשס"ג.
השאלון הורכב מהיגדים שחולקו לשבעה נושאים, וביחס אליהם נתבקשו הנבדקות לדרג מידת הסכמתן.


ממצאים מרכזיים:

1. ככל שתרומת כל תחום בנפרד לתהליך הקליטה גדולה יותר, כך גם שביעות הרצון של המתמחה מהתפקיד גדולה יותר.

2. ככל שרמת התרומה של כל גורם בנפרד גדולה יותר, כך גם שביעות הרצון של המתמחה מהתפקיד גדולה יותר. בין שביעות הרצון של המתמחה לבין רמת תרומתו/ה של המפקח/ת על גן הילדים לתהליך הקליטה לא נמצא קשר מובהק.

3. ככל שתרומת המנהלת לקליטה גבוהה יותר, כך שביעות הרצון והמחויבות גבוהות יותר. חלקו של הצוות וחלקה של החונכת בתהליך הקליטה אינם תורמים באופן ייחודי לניבוי שביעות הרצון והמחויבות של המתמחה.

4. ככל שהמתמחה חשה סיוע רב יותר בהכוונתה לתפקיד, כך שביעות הרצון שלה מעבודתה ומחויבותה אליה גבוהה יותר.


מסקנות והמלצות:

קיום קשר חיובי בין מרכיבי התמיכה, ובין רמת התמיכה של כל סוכני הקליטה בבית הספר לבין שביעות הרצון מהתפקיד, מצביע על החשיבות הגדולה של מתן התמיכה, על כל מרכיביה ועל ידי כל הסוכנים.

מרכיב הקליטה היחיד שנמצא כמנבא את שביעות הרצון והמחויבות היה המרכיב של הכנסה לתפקיד אשר כלל יידוע לוגיסטי והכנסה במישור הפדגוגי. לדעת המחברות הממצא מעיד כמה רבה החשיבות של ההכוונה של המורה החדשה בראשית עבודתה ושל יחסה של המנהלת ומעורבותה בקליטה. הן ממליצות  כי תובהר למנהלות החשיבות הרבה של תפקידן בקליטת המתמחה, ובעיקר בהכוונתה בראשית השנה.
כמו כן המחברות ממליצות לידע את הסוכנים הנוספים- החונכת וצוות המורים להרחיב את פעולתם על מנת שתתן גם היא את האפקט הרצוי.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya