מוכנות הסטודנט לסביבות למידה מקוונות באוניברסיטה

Parkes, Mitchell; Stein, Sarah; Reading, Christine. "Student preparedness for university e-learning environments", Internet & Higher Education, Apr2015, Vol. 25, p1-10.

הדור הנוכחי של הלומדים כונה בשם 'ילידים דיגיטליים' ברפלקציה לנוחות ולבקיאות שלהם בטכנולוגיה דיגיטלית. אף על פי כן, נשאלת השאלה עד כמה הסטודנטים מוכנים לסביבות למידה מקוונות באוניברסיטה.

מחקר זה בוחן את התפיסות של הסטודנטים ושל סגל ההוראה לגבי רמת המוכנות של הסטודנטים לסביבת למידה מקוונת באוניברסיטה אשר תווכה בידי מערכת לניהול למידה (Learning Management System).

הממצאים מצביעים על כך שסטודנטים עשויים להיות מוכנים באופן סביר להתמודדות עם טכנולוגיה של למידה מקוונת. אולם עבור פעילויות כגון: קריאה וכתיבה, בהירות ותמציתיות בתגובותיהם, מיזוג רעיונות, תכנון אסטרטגיות, הכנת טיעונים, ועבודה עם אחרים, הממצאים מראים כי הסטודנטים אינם מוכנים דיים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

האם הרשת החברתית פייסבוק יכולה לשמש כמעטפת ללמידה מתוקשבת מסוג LMS עבור פרחי הוראה באוניברסיטה?

האם למידה מקוונת זקוקה למערכת LMS

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya