מוטיבציה של המורים בעבודתם – כיצד?

 מוטיבציה היא גורם רב חשיבות בעבודה ובלמידה. בבית הספר ניתן לזהות קשר בין המוטיבציה של המנהל בעבודה , בין המוטיבציה של המורים בעבודה ובין המוטיבציה של התלמידים בלמידה. הירחון מאיר העיניים של  ארבעת  המ"מים היוצא לאור על ידי  אגף חינוך יסודי במשרד החינוך,  דן בגיליונו האחרון נושאים הבאים: מהי מוטיבציה?  מוטיבציה בעבודה, תורות מוטיבציה והשלכותיהן על ניהול בית ספר,  תורות ההנעה השונות – מידע מתומצת, הקשר בין מוטיבציה של מורים ותפקודם לבין מוטיבציה של תלמידים ותפקודם, ניהול בית הספר והמוטיבציה של המורים, דרכים לטיפוח המוטיבציה של המורים בעבודה ועוד. 
 
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?