מוטיבציה וחוסר-מוטיבציה של מורים: מניעים, אתגרים ודרכי התמודדות

Gadella, K. & Lorena, S. (2021). Improving EFL teachers' professional experiences and motivation: An ecological approach. TESL-EJ, 25, 1, 1-20

מוטיבציה בהוראה

בעולם התעסוקה, חוסר מוטיבציה של עובדים מושפע מגורמים חיצוניים ופנימיים שמפחיתים או מכלים את הרצון לבצע את הפעולות הנדרשות במקום העבודה, לחתור אחר פתרונות יצירתיים ולפתח את מסלול הקריירה. בתוך כך, חוסר מוטיבציה של מורים נחשב לנושא טעון ומורכב אשר עלול להשפיע לרעה על ההישגיות של התלמידים, בית הספר ואף הקהילה.

הפרמטרים המרכזיים אשר עלולים לגרום לחוסר מוטיבציה בקרב מורים הינם:

 1. מעמד המורה;
 2. עומס עבודה;
 3. חוסר תמיכה;
 4. חוסר משמעת וזלזול מצד התלמידים;
 5. יחסים רעועים או מתוחים עם קולגות ו\או ממונים.

אתגרים ופתרונות

כפי שמוצג להלן, בספרות המחקרית ניתן למצוא מגוון כלים פרקטיים להתמודדות עם נשירת מורים ומוטיבציה ירודה, ובד בבד להגביר את הסיפוק האישי, התפוקה והיצירתיות של צוותי ההוראה:

1) קבלת תמיכה - שיתוף הבעיות המעיקות עם עמיתים;

2) יציאה לסדנאות - השתתפות בתוכניות התערבות ופיתוח המספקות מענה בדמות העצמה חברתית-רגשית ופדגוגית;

3) הערכה עצמית – בכוחו של המורה לנתח באופן ביקורתי ואובייקטיבי את שיעוריו ולהבין את דפוסי ומניעי החרדה הפנימיים שלו;

4) קבלת משוב – המורה יכול לבקש מעמיתיו לצפות בו ו\או לצפות במורים אחרים וללמוד מהם;

5) קהילתיות – גיבוש קבוצת תמיכה של מורים המנסה לפתור בעיות משותפות;

מתודולוגיה

23 מורי חינוך על-יסודי משלוש מחוזות לימוד בספרד (מדריד, טנריף וגראן קנריה) השתתפו בראיונות עומק, שלוו בתצפיות כיתתיות במהלך שיעוריהם. הראיונות נסובו סביב הסוגיות הבאות:

 1. מניעים ראשוניים להיכנס למקצוע ההוראה;
 2. יחסים עם עמיתים וממונים;
 3. סיפוק מהעבודה;
 4. גורמי מוטיבציה וחוסר-מוטיבציה;
 5. שיטות להגברת מוטיבציה של מורים;
 6. דרכים לשיפור מקצוע ההוראה;

מוטיבציה ופסיכולוגיה חיובית

על המורים לנסות להדוף מחשבות שליליות ומרחיקות-לכת ולהתמקד ברגשות ובחוויות חיוביות. כך, למשל, עליהם להוקיר תודה מדי יום, לפתח ולשמר יחסי כבוד ואמון עם תלמידים ועמיתים, להיזכר בסיבות שהניעו אותם לבחור במקצוע ההוראה ולהכיר בתגמולים שמציע מקצוע זה.

ישנן גם טכניקות חשיבה ויזואליות המסייעות להתמודד עם חוסר מוטיבציה. למשל, מורים יכולים לדמיין את פני העתיד באופן אופטימי ולהיזכר בשיטות הוראה או מהלכים פדגוגיים שיזמו אשר הצליחו והניבו פרי. עוררות של סיטואציות וזיכרונות חיוביים יכולה להקרין אנרגיה חיובית בסביבת העבודה, לשדרג את שיטות הוראה הקיימות ואף להעניק השראה לגשת למסלולי פיתוח מקצועי חדשניים.

חשוב להבהיר, חלק מהאסטרטגיות המוצגות לעיל ולהלן יכולות לעזור מאוד. אולם, בה בעת הן מצריכות השקעה ניכרת של זמן או משאבים, שלחלק מהמורים אין. על כן, הן עלולות להוביל לתוצאה בלתי-רצויה ולהחריף את עומס העבודה, הבדידות, התסכול או העקה. במקרים כאלו, חשוב להבין כי לעיתים המורים זקוקים לתמיכה או להתערבות חיצונית מצד מנהלים, מפקחים או בעלי עניין. מכאן, על הגורמים הניהוליים לזהות את טרדות המורים, לבצע התאמות אישיות עבורם ולהחזיר את אמונם במערכת החינוך.

מסקנות והמלצות

מורים יודעים להצביע בבירור על הגורמים אשר פוגעים במוטיבציה ובתפקוד השוטף שלהם, ואף להציע דרכי התמודדות אפשריות. אולם, רוב הפתרונות שמועלים תלויים בעיקר בנכונותם של גורמים חיצוניים, כמו מנהלים, מפקחים או מנכ"לים. מכאן, עולה המסקנה המדאיגה לפיה משתתפי המחקר לא מאמינים ביכולתם להגביר את המוטיבציה שלהם, רואים במניעים פנימיים פרמטרים שוליים ומייחלים לעזרה מגורמים חיצוניים.

על רקע זה, אסור לממשלות להתעלם מתנאי עבודה המאתגרים של המורים וחובתן היא לתעדף את תחום החינוך. שכן, מחקרים מוכיחים כי שיפור תנאי העסקה יכול להשפיע לחיוב על מידת המוטיבציה של העובדים ועל האקלים הבית ספרי. לא זו בלבד, ההפחתה בעומס העבודה עשויה לאפשר למורים להפריד בין חייהם הפרטיים לבין העבודה, להקדיש יותר זמן פרטני לתלמידים ולחזק את תחושת המסוגלות העצמית.

מכאן, על מנהלים, מפקחים וקובעי מדיניות לנקוט בצעדים הבאים:

 1. ארגנו או עודדו רשתות עבודה שיתופיות שבהם מורים מוזמנים לתקשר, לשתף פעולה ולהשמיע את קולם.
 2. הקימו גוף רגולטורי שתפקידו לפקח על התמיכה הנפשית והמקצועית שהמורים זקוקים לה;
 3. ודאו באופן אישי כי נעשים מאמצים לשפר את מעמד המורה.

עם מבט צופה אל דור העתיד של כוח ההוראה, כבר בלימודי ההכשרה יש להנחיל למתכשרים יכולות של ויסות רגשי ורפלקציה עצמית. סגולות כאלו יכולות להוות משאבים חיוניים בהמשך הקריירה, לעזור בשיפור טכניקות ההוראה וניהול הכיתה ולהגביר, או לשמר, את המוטיבציה של המורים.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא נשירת מורים

 

  עדיין אין תגובות לפריט זה
  מה דעתך?
yyya