מודל PRIMED: שישה עקרונות מובילים בחינוך לערכים

Berkowitz, M.W. (2021). PRIMED for character education: Six design principles for school Improvement. Abingdon: Routledge

חינוך לערכים הינו מתודה פדגוגית לנטיעת תובנות ותכונות שיכולות להניע תלמידים להישגיות ומצוינות, להעצים אותם מבחינה פסיכולוגית ולאפשר להם לפעול באופן יעיל מבחינה מוסרית, חברתית ואזרחית. מודל ה-PRIMED מבוסס על ששת העקרונות המוצגים להלן וחותר לטפח את האקלים הבית ספרי, לשפר את שיטות ההוראה ולהצמיח ילדים על ערכי רעות ודמוקרטיה. מודל זה יכול לשמש גם כעמוד תווך של תוכניות הכשרה להוראה ולסייע בכתיבת תוכנית לימודים מקדמת ומשמעותית עבור גננות, מורים, מנהלים ומפקחים.

1)תיעדוף (Prioritizing) – החינוך לערכים צריך לעמוד בראשי מעייני מנהיגי בית ספר שמגבשים מטרות וחזון כיתתי או בית ספרי. מוטב למנות איש צוות להובלת המהלך, להשקיע בפיתוח המקצועי של הסגל החינוכי בבית הספר, להגדיר שפה משותפת, לטפח את האקלים הבית ספרי ולהגדיר תקנון ערכים.

2) יחסים (Relationships) – קידום טוויית הקשרים בקרב חברי בית הספר באמצעות פינוי זמן במערכת השעות, עידוד מורים למעורבות בתהליכי הניהול הבית ספריים, חיזוק התקשורת עם ההורים. במקביל, יש לקדם שיתופי פעולה עם ארגונים וגורמים חוץ-בית-ספריים כמו שלטון מקומי, עסקים מקומיים, ארגונים קהילתיים ועוד.

3) מוטיבציה פנימית (Intrinsic motivation) – הדגשת המעלות הטובות, הערכים החיוביים וההון האנושי בעזרת הגברת המוטיבציה הפנימית של חברי הסגל: חיזוק ביטחונם העצמי, עידודם לצמיחה עצמית וחיפוש הזדמנויות לעזור לאחרים.

4) מודל לחיקוי (Modeling) - הצוות החינוכי צריך לשאוף לשמש כמודל לחיקוי ולהקרין את תכונות האופי הרצויות. בנוסף, התלמידים יכולים להיות חשופים למודלים נכספים אחרים, בעיקר אנשים מוערכים, כגון בוגרי בית הספר, חברי קהילה, אנשי רוח ודמויות היסטוריות מעוררות השראה.

5) העצמה (Empowerment) – ייפוי כוחם והשמעת קולם של כל חברי הסגל בבית הספר. כדאי מאוד להשתמש בכישורים השונים של התלמידים, המורים וההורים כדי לקדם את העשייה החינוכית בדרכים חדשניות, מגוונות ויצירתיות.

6) פדגוגיה התפתחותית (Developmental pedagogy) - שימוש ארוך-טווח בהוראה לערכים האמצעות הגדרת ציפיות מהתלמידים, מעקב אחר התקדמותם והקניית שלל הזדמנויות לתרגל ולשלוט בכישורים הנרכשים.

*תקציר זה מבוסס על הרצאה שניתנה בכנס חינוך ב-ZOOM: הכנס השנתי של היוזמה - מרכז לידע ולמחקר בחינוך בשיתוף קהילת חינוך (2021).

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא ערכים

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya