מודל של גורמים המשפיעים על מעורבותו של הלומד העצמאי עם משוב לגבי משימות ללמידת שפה

María Fernández-Toro and Stella Hurd. " A model of factors affecting independent learners’ engagement with feedback on language learning tasks", Distance Education, Volume 35, Issue 1, 2014, pages 106-125.

חקירה זו מנסה להגיע לתובנות עמוקות יותר לגבי הדינמיקות של תהליך הלמידה כאשר הסטודנטים מביעים תגובות רגשיות לסביבת הלמידה ובמיוחד למשוב הכתוב מהמנחים שלהם ומחומרי הלמידה.

כדי להתחשב בגישות השונות שבהן הלומדים המבוגרים לומדים באופן עצמאי המשלב הן מבחינה רגשית והן מבחינה קוגניטיבית את המשוב החיצוני, המחברים מציעים מודל המבוסס על ארבעה מניעים עיקריים: רלוונטיות של המטרה, ידע, ביטחון עצמי, ותפקידים.

המחברים מסכמים שרק כאשר המניעים העיקריים הללו מתואמים זה עם זה יכולים הלומדים במסגרות העצמאיות לשלב את המשוב החיצוני וללמוד ממנו.

תקציר המאמר באנגלית


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya