מודל עמיתות לגיל הרך – מלידה עד שלוש, דוח מחקר הערכה

מקור וקרדיט:
מאיה מלצר-גבע,  טטיאנה זסלבסקי (2008). מודל עמיתות לגיל הרך – מלידה על שלוש, דוח מחקר הערכה, אורנים, מכללה אקדמית לחינוך.
 
המחקר עוסק בהערכת מודל העמיתות – תכנית התנסות מעשית במסלול הגיל הרך שפותחה במכללת אורנים והופעלה במשך שבע שנים בחמש מערכות חינוך לגיל הרך. ההערכה התמקדה ב: רציונל המודל, מאפייני הפעלת המודל, תרומתו של המודל להכשרת הסטודנטיות ולמערכות החינוכיות שבהן נערכה ההתנסות המעשית ואיתור קשיים ומכשולים.
כלי המחקר כללו: ראיונות מובנים למחצה עם השותפים.
מן הממצאים: א. כל השותפים הביעו שביעות רצון גבוהה מהמודל וציינו כיתרונות מרכזיים את תחושת המחויבות והתרומה ההדדית של השותפים; ב. תרומת המודל להכשרת הסטודנטיות מתבטאת בחיבור בין התיאוריה לבין המציאות המקצועית; ג. הגנים הושפעו בשני מישורים, בכך שהסטודנטיות היוו כוח עבודה משמעותי שנוסף לגן ובכך שהחומרי החדשים תרמו להתפתחות וללמידה של הילדים; בין הקשיים צוינו התובענות בזמן ויצירת עומס על המדריכות הפדגוגיות, החשיפה הגבוהה והמקשה של צוותי הגנים בפני המדריכות והסטודנטיות. לדעת כל הגורמים יעילות המודל מותנית בהתאמת התפיסות החינוכיות בין כל השותפים וביצירת יחסי אמון ושיתוף פעולה ביניהם.

  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  האם ניתן לקבל את הדוח המלא לקריאה?תודהמלי

  פורסמה ב 03/03/2009 ע״י מלי ליבוביץ

  שלום מלי,דוח המחקר נמצא בספרית מרכז המידע הבין-מכללתי שבמכון מופ"ת

  פורסמה ב 08/03/2009 ע״י פורטל מס"ע
  מה דעתך?
yyya