מודל מושגי חדש למעורבות מנהלים ושיתוף פעולה מקצועי בהכשרת מורים

Varrati, A. M., Lavine, M. E., & Turner, S. L. (2009). A new conceptual model for principal involvement and professional collaboration in teacher education. Teachers College Record, 111, 480-510.

רקע/הקשר: מורים מתחילים מזהים לעיתים קרובות את מנהל בית הספר כדמות מפתח לתמיכה והכוונה. קיימים מעט מודלים מושגיים של הכשרת מורים המשלבים באופן משמעותי את מנהל בית הספר בהתנסויות הקליניות של מועמדים להוראה. הרציונל מאחורי יוזמת שיח אודות מעורבות המנהל צומחת מתוך המדיניות הנוכחית ויוזמות רפורמה הדורשות אחריותיות מוגברת עבור ביצועי תלמידים משופרים. הקריאה למעורבות מנהלים מכוונת יותר בהכשרה להוראה עולה גם בקשר לשחיקה ולשמירה על מורים במערכת. הדאגה לכך שהמנהל יהיה מעורב בחניכה אקטיבית בהכשרה להוראה עשויה לטפל באופן חיובי בנושאים אלו על ידי סיפוק תהליכי חיברות ותירבות אל תוך ההקשר הבית ספרי של ימינו.

מטרה/יעד/שאלת המחקר/מוקד המחקר: שאלות המחקר העיקריות היו: (1) מהי הרמה ומהם סוגי התמיכה שמנהלי בתי ספר מספקים עבור ההכשרה של מורים חדשים? (2) מהם המכשולים אשר עשויים למנוע ממנהלים להיות מעורבים יותר בהכשרת מורים? (3) מהם סוגי הפעילויות המתקבלים על הדעת עבור מעורבות של מנהלים עם התנסות בשדה והוראת סטודנטים? (4) מהן ההמלצות עבור שיתוף פעולה משמעותי יותר בין בתי ספר לבין תכניות הכשרת מורים/מנהלים?

תכנית המחקר: המחקר תוכנן כפרויקט איכותני פרשני אשר ביצע ניסיון להערכה של דיווח עצמי באמצעות ראיונות עומק.
מסקנות/המלצות: הוצג ה-M3—מודל מושגי חדש של שיתוף פעולה (שלוש תמיכות למורה בהכשרה ראשונית: חונך, מנחה אוניברסיטאי, ומנהל) הכולל את המנהל עם המורה בהכשרה הראשונית, המנחה האוניברסיטאי, והמורה המשתף פעולה בקהילת מעשה (community of practice) של הכשרת מורים.

 כדי לבנות על מחקר זה ולהמשיך את השיח אודות תפקיד המנהל, הוצגו מספר השלכות ותחומים למחקר עתידי: (1) חקירה מעמיקה יותר של תכניות הכשרת מורים לקבלת מידע נוסף לגבי האופן שבו מנהלים מעורבים בהכשרת מורים, (2) יישום של המודל המושגי M3 בתכנית פילוט בשדה ובהתנסויות הוראה של סטודנטים כדי לקבל נתונים נוספים לגבי שיתוף פעולה, בפרט תפקידו של המנהל, (3) שיתוף הפעולה של תכניות הכשרת מנהלים והכשרת מורים לטיפול בהיבט הזה של ההנחיה בתכני הקורסים וההתמחות, (4) השוני בתפיסות של מנהלים לעתיד ומנהלים בפועל ביחס לתפקידם לגבי מועמדים להוראה במהלך ההכשרה הראשונית, ו-(5) מחקר של בתי ספר להתפתחות מקצועית כדי לראות כיצד המנהל מעורב בהנחיה ומנהיגות הוראתית עם מורים בהכשרה ראשונית.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר נתן ברבר ממכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya