מודל מבני של למידה מבוססת צוות תוך שימוש בתוכנה שיתופית של Web 2.0

מאת: Hwee-Joo Kam

Kam, Hwee-Joo; Katerattanakul, Pairin. "Structural model of team-based learning using Web 2.0 collaborative software", Computers & Education. Jul2014, Vol. 76, p1-12.

מחקר זה בוחן את התופעות המתרחשות בין חברי הצוות במהלך השתתפותם בלמידה מבוססת צוות תוך שימוש בתוכנה שיתופית Web 2.0.

בהתבסס על הגישה של התיאוריה הצומחת מהשטח (Grounded Theory), מחקר זה מנתח את המשוב שנתנו הסטודנטים הקשור ללמידה שיתופית של צוות תוך שימוש בכלי שיתופי של Web 2.0.

ניתוח הנתונים מניב מודל מבני של למידה מבוססת צוות, שהסתייעה בתוכנה שיתופית של Web 2.0.

מחקר זה מציע שסביבת הלמידה השיתופית של Web 2.0 מגלה כלי תקשורת שונים לתמיכה בסינכרוניות ובמודעות של הקבוצה.

כתוצאה מכך, הסינכרוניות והמודעות של הקבוצה מקדמות למידה מבוססת צוות.

מחקר זה חושף גם ארבעה גורמים, כלומר סינכרוניות, מודעות הקבוצה, אוטונומיה של הלומד, ואינטליגנציה קולקטיבית התומכים בלמידה מבוססת צוות שהסתייעה בטכנולוגיה של Web 2.0.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya