מודל לשילוב לימוד שיעור בתוך שיבוץ מתכשרים להוראה: מה עבד ומה לא עבד?

מאת: Theresa Gurl

Gurl, Theresa. " A model for incorporating lesson study into the student teaching placement: what worked and what did not?", Educational Studies; Dec2011, Vol. 37 Issue 5, p523-528.


מאמר זה מתאר מודל לשילוב לימוד שיעור במסגרת שיבוץ מתכשרים להוראה ומדווח על ההצלחה של יישום מודל כזה בקרב סטודנטים להוראה ובקרב המורים המאמנים האחראים עליהם מטעם בית הספר (cooperating teachers). לסטודנטים להוראה יש הזדמנות לדון ברעיונות חשובים רבים זה עם זה ועם המורים המאמנים האחראים עליהם (cooperating teachers), כולל ב"רעיונות הגדולים" של מתמטיקה, ובציפייה לשאלות הסטודנטים ולתשובות האפשריות שלהם. לסטודנטים להוראה יש גם הזדמנות מובנית לתצפית עמיתים (peer observation) על בסיס קבוע והזדמנות לשתף פעולה עם עמיתיהם.
אולם, היבטים חשובים מסוימים של לימוד שיעור לא הוצגו ביישום זה: המורים המעורבים לא דנו בפערים בידע שלהם במטרה לשפר את ההבנה המתמטית שלהם, הם לא התייחסו למקורות חיצוניים לרעיונות עבור השיעורים, ולא הייתה להם מטרה רגשית מגשרת עבור הסטודנטים.

לאור ממצאים אלה, המאמר מעלה הצעות לגבי שיפור הכשרת מורים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya