מודל לאבטחת בחינה מבוזרת

מקור וקרדיט :מיטל – מרכז ידע טכנולוגיות למידה: הכינוס הרביעי , אוניברסיטת בן גוריון בנגב , 8 ליוני 2006 .

למידה מבוזרת (Distributed Education) מאפשרת ללקוחותיה ולתכניה להימצא במרחבים שונים, באופן בו פעולת הלמידה ניתנת לביצוע בכל מקום, זמן ומדיה. הלמידה המבוזרת, למרות התעצמותה הרבה בשנים האחרונות, עדיין חסרה מרכיב קריטי לקיומה המלא בסביבה מבוזרת – ביצוע בחינה מבוזרת במרחבים השונים. כיום, מוסדות המקיימים תוכניות למידה מבוזרת, מבצעים את הבחינה הסופית במרוכז בקמפוס ו/או בנפרד במרכזי בחינות אזוריים, דבר המהווה פגיעה ברעיון הלמידה המבוזרת.

אמידה (Assessment) היא תהליך העוסק בבקרה, מדידה ותיעוד באופן שיטתי של הישגי תלמידים במטרה לבחון באיזו מידה מתקדמים התלמידים לעבר יעדי הלמידה.

בחינה (Testing) היא תהליך למימוש אמידה בכלים מוגדרים היטב. אמצעי הבחינה הנפוץ כיום הוא המבחן (Test).

גם אם נניח שקיים מודל/מערכת ניהול בחינה (Testing Management System) [TMS] בלמידה מבוזרת, עדיין יחסר בו המרכיב של תפעול מבוזר מאובטח, באופן שניתן יהיה לומר בביטחון מסוים כי תוצאת הבחינה המבוזרת משקפת את ידע הנבחן עצמו בצורה מהימנה וכי היא בוצעה באופן אמין.

במסגרת מחקר בלמידה מבוזרת הוצע מודל לאבטחת בחינה מבוזרת, הקרוי DODA-Distributed Observerable Dependable Audition - מבחן מבוזר מושגח ומהימן, הנותן מענה מספק לכלל הסיכונים בבחינה מבוזרת. המטרה ביישום מודל זה, היא קיום בחינה מבוזרת, על ידי שימוש בהיצע רב-ממדי מספק של אמצעים טכנולוגיים הנותנים מענה לסיכונים החזויים.

ניסויים באב-טיפוס שמומש עפ"י המודל והארכיטקטורה המוצעות, מראים כי ניתן להגיע לרמת מהימנות ואבטחה הקרובה לזו הקיימת בבחינה מסורתית בכיתה. לפיכך, בהערכות מתאימה, תוך שימוש באמצעים נתונים, ניתן לקיים בהצלחה בחינה מבוזרת ובכך להביא ליישום מלא יותר של חזון הלמידה המבוזרת.

מקורות המידע

[מחקר] א. פרנק, ע. גרינגרד, "למידה מבוזרת (Distributed Education): מודל ומחקרים", http://meital.technion.ac.il/slides/demodel.ppt, 2002.

[TMS] ע. הדס, "מערכת ניהול בחינה בלמידה מבוזרת", תזה לתואר שני, מחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בר-אילן, http://www.biu.ac.il/bar-e-learn/kenes/e2/hadas-e2.htm, 2002.

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya