מודל חמשת השלבים של E-tivitiies

מאת: Gilly Salmon

סקירת ספרה של ד"ר גילי סלמון (Gilly Salmon) -


"E-tivitiies: The key to active online learning", סלמון, עוסקת שנים רבות בנושא של למידה מרחוק באוניברסיטה הפתוחה באנגליה בתחום של מנהל עסקים.
E-tivities הכוונה היא לפעילות און ליין ולמידה אינטראקטיבית. ישנם 5 דברים המאפיינים את ה- E-tivities והם:
- מוטיבציה, פעילות ומטרה לפעילות.
- מתבסס על אינטראקציה בין לומדים/סטודנטים/משתתפים בעיקר דרך הודעות כתובות.
- מודרך ומעוצב על ידי מדריך און ליין.
- סינכרוני.
- קל וזול להפעלה.

היא יוצאת מנקודת הנחה כי קורס מקוון צריך להיות עם הנחייה. כמו כן היא בנתה מודל המורכב מ-5 שלבים שלדעתה מי שלומד מרחוק דרך האינטרנט צריך לעבור לפחות חלק מן השלבים הללו:
1. Access & Motivation - בדרך כלל 30% ממשתתפי הקורס המקוון נושרים בשלבים הראשונים של הקורס, צריך קודם כל להתגבר על הבעיה הטכנית שהיא הקריטית ביותר.בשלב זה על המדריך לספק תמיכה וליצור מוטיבציה אצל הלומד על מנת שהוא יתגבר על השלב הראשון של התמודדות עם מערכת חדשה והיכרות של אנשים חדשים דרך הרשת.
2. Socialisation - שלב החיברות. כאן המדריך "בונה את הגשרים" עבור המשתתפים ומספק להם הנחיות איך הסתדר לבדם ברשת, ליצור סביבה חברתית-לימודית. כמו כן בשלב זה הפעילות של לשלוח ולקבל מסרים צריכה להיות קלה יותר עבור הלומדים.
שלושת השלבים הבאים הם קריטים מבחינת ההתפתחות הקוגנטיבית והלימודית:
3. Information Exchange - החלפת מידע. היתרון של הרשת הוא שכל אדם יכול לחפש מידע בזמנו החופשי ולהגיב עליו עוד לפני ששמע דיעות של אנשים אחרים (כפי שהיה יכול לקרות בכיתה). למידה משתתפת דורשת שני סוגים של אינטראקציה - עם המדריך ואנשים אחרים. בשלב זה אפשר לתת לתלמידים משימות למידה ספציפיות כמו למשל לחפש אתר מסויים ברשת וכו`.
4. Knowledge Construction- בניית/יצירת ידע. למדריכם בשלב זה יש תפקיד מאוד חשוב, הוא בונה ומנהל את הקבוצות. עליו להיות מודע לידע של האנשים בקורס, איזה טעויות בחשיבה יש להם והרשתות ברמה הסמנטית של התלמידים. בשלב זה קבוצת הלומדים בהחלט בונה ידע על ידי האינטראקציה און ליין וניהול נכון של הדינמיקה הקבוצתית שלהם.
 - בין שלב 3 ל- 4 יש מעבר ממידע לידע!
5. Development - זהו שלב המומחה. הלומדים הופכים להיות אחראים על הלמידה שלהם, הם לוקחים את הכלים והרעיונות שניתנו להם בקורס ומשתמשים בהם לצרכים שלהם. התלמידים עכשיו מנסים להשיג את המטרות שלהם ומחפשים אותם מחוץ למערכת הנתונה.


  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  לגבי התקציר, צפיתי בסירטון של ג'ילי סלמון ביוטיוב (כ40 דקות) ובו היא אומרת במפורש, בתגובה לשאלה של משתתף שהמודל הוא אסיכרוני ולא כפי שמצויין בתקציר.
  המודל, על פי דבריה, נבנה בתגובה לתצפיות על כאלף סטודנטים שהיו מפוזרים בכל אירופה לפני כ25 שנה שכל נושא המירשתת לא היה קיים, או בחיתוליו ומכאן מסקנותיה האופרטיביות שהתבטאו ביצירת המודל ושיכלולו לאורך השנים. שלבים 1 עד 3 הם יותר ברמת האינטרס האישי של הלומד וגם אם בשלב 3 יש שיתוף פעולה הריהו ברמת cooperation, ואילו בשלב הרביעי הוא ברמת collaboration ובו הלומדים הופכים מרמת ידע בסיסי לנרחב, מעבר של סף מסויים. תפקיד המנחה עובר כחוט השני לאורך כל השלבים בדגש מיוחד בשלב התכנון וגם בשלבי הביצוע שבהם הוא צריך לאזן בין לא להתערב מדיי (ובכך לפגוע באינטראקציה בין הלומדים) לבין להיות עם היד על הדופק ולוודא שהתקדמות הלומדים היא בהתאם לתכנון.

  נכון לשלב הזה בקורס להיות מורה מכוון, לדעתי יש נסיון להתוות את הקורס על פי מודל חמשת השלבים, אך הרושם האישי שלי (בלבד, איני דובר בשם אף אחד פרט לעצמי) הוא שהסטודנטים מרגישים שהפיקוח בקורס הוא לא כפי שהם היו רוצים. כמובן שהדברים אינם נכתבים מתוך רצון להרע או לפגוע אלא משקפים את דעתי הסובייקטיבית בלבד.

  פורסמה ב 28/11/2022 ע״י יחזקאל כהן

  לגבי התקציר, צפיתי בסירטון שלה ביוטיוב (כ40 דקות) ובו היא אומרת במפורש, בתגובה לשאלה של משתתף שהמודל הוא אסיכרוני ולא כפי שמצויין בתקציר.
  המודל, על פי דבריה, נבנה בתגובה לתצפיות על כאלף סטודנטים שהיו מפוזרים בכל אירופה לפני כ25 שנה שכל נושא המירשתת לא היה קיים, או בחיתוליו ומכאן מסקנותיה האופרטיביות שהתבטאו ביצירת המודל ושיכלולו לאורך השנים. שלבים 1 עד 3 הם יותר ברמת האינטרס האישי של הלומד וגם אם בשלב 3 יש שיתוף פעולה הריהו ברמת cooperation, ואילו בשלב הרביעי הוא ברמת collaboration ובו הלומדים הופכים מרמת ידע בסיסי לנרחב, מעבר של סף מסויים. תפקיד המנחה עובר כחוט השני לאורך כל השלבים בדגש מיוחד בשלב התכנון וגם בשלבי הביצוע שבהם הוא צריך לאזן בין לא להתערב מדיי (ובכך לפגוע באינטראקציה בין הלומדים) לבין להיות עם היד על הדופק ולוודא שהתקדמות הלומדים היא בהתאם לתכנון.

  נכון לשלב הזה בקורס להיות מורה מכוון, לדעתי יש נסיון להתוות את הקורס על פי מודל חמשת השלבים, אך הרושם האישי שלי (בלבד, איני דובר בשם אף אחד פרט לעצמי) הוא שהסטודנטים מרגישים שהפיקוח בקורס הוא לא כפי שהם היו רוצים. כמובן שהדברים אינם נכתבים מתוך רצון להרע או לפגוע אלא משקפים את דעתי הסובייקטיבית בלבד.

  פורסמה ב 28/11/2022 ע״י יחזקאל כהן

  על הנייר נשמע טוב. בפועל, המציאות קצת פחות יפה.

  פורסמה ב 16/11/2022 ע״י נודד
  מה דעתך?
yyya