מודל חדשני של התפתחות מקצועית להגברת הלמידה וההוראה של מדעים בבתי הספר היסודיים באירלנד

מאת: Greg Smith

Greg Smith, "An innovative model of professional development to enhance the teaching and learning of primary science in Irish schools" ,Professional Development in Education, September 2013 ,

 

מאמר זה חוקר את ההשפעה של תכנית התפתחות מקצועית דו שנתית, חדשנית, למורים בבית הספר היסודי, על גישות למדעים בסיסיים, תחושת הבטחון וההתאמה שלהם להורות מדעים, וגישות התלמידים למדעים בבית הספר היסודי.

שלא כמו הגישה המסורתית במודל התפתחות מקצועית הגורסת שאותה מידה מתאימה לכולם,"one size fits all" , המודל להתפתחות מקצועית WSSP, Western Seaboard Science Project שפותח באירלנד, המוגדר כמודל התערבות, מטרתו להביא לשינויים מתקדמים רציפים בידע התכן המדעי של המורים, התמחותם בהוראה בכיתה ובגישה שלהם למדע.

הייחודיות של מודל זה היא בכך שהוא, מתמשך בסדרה של 12 מפגשים בני שלוש שעות, כל אחד, במשך שנתיים ומלווה את הלימוד באופן שוטף, על ידי חוקר, שהוא גם מפתח וכותב התכנית, המבקר את המורים בזמן עבודתם בבית הספר לפי בקשתם, סביבת למידה וירטואלית, שיחות טלפוניות ובמייל, מבקר בבתי הספר כאשר המורים רוצים להטמיע בכיתות שלהם איסטרטגיות הוראה חדשות שעלו בסדנאות. המודל פותח בפני המורים אפשרות שיתוף פעולה עם עמיתים, שיתוף בידע ובהתנסות מעשית, שיקוף ההתנסויות הפדגוגיות שלהם, התמקדות בלמידת התלמידים ומעורבות בקבלת החלטות.

מחקר זה מגלה את היחסים, אם הם בכלל קיימים, בין מעורבות המורים, בדרך תומכת, בשיתוף פעולה בתכנית התפתחות מקצועית, הבטחון העצמי, מידת ההתאמה שלהם להוראת מדעים וההתנסות המעשית שלהם בכיתה. ממצאים ממחקר זה מצביעים על כך שהמשתתפים נעשו יותר בטוחים בעצמם ורואים את עצמם מתאימים להוראת מדעים בבית הספר היסודי. במחקר השתתפו 28 מורים ו-281 תלמידים בגילאי 9-12 מ-15 בתי ספר יסודיים באזורים כפריים בצפון מערב אירלנד והוא שם את הדגש ומקפיד על הנקודות הבאות:

• השתתפות פעילה

• שיתוף פעולה משמעותי

• שמירת רצף השתתפות והיזון חוזר

תכן הסדנאות השתנה מסדנא לסדנא בתגובה לצרכי ודרישות המורים וכלל חלק או את כל האלמנטים הבאים:

• מעורבות מורים והתנסות מעשית בכמה פעילויות מדעיות
• רפלקציה של מורים על מידת הבנת מושגים מדעיים הנמצאים בחומר הלימוד של בית הספר היסודי בהקשר לרעיונות התלמידים
• הכנסת שיטות הוראה חדשניות מבוססות חקר
• היזון חוזר של מורה לחוקר ולמשתתפים על משימות מדעיות המבוצעות עם התלמידים שלהם בפרקי הזמן שבין הסדנאות
• שיחות מורים המתייחסות לניסיון שלהם בהוראת מדעים
• שימוש בטכנולוגית תקשורת מידע בכיתה והכנסת סביבת לימוד וירטואלית

המידע נאסף ונאגר תוך שימוש בארבעת הכלים הבאים:

• שאלוני קדם וסכום של מורים
• ראיונות מסכמים של מורים אחרי ההתערבות
• הערכת קדם וסכום של הבנת מושגי מפתח מדעיים על ידי המורים
• מדידת התפתחות הפרוייקט, תצפיות לא פורמליות בכיתה וגיליונות רפלקציה

הנתונים הרבים שנאספו מהשאלונים, הראיונות המסכמים ושאלוני ההערכה, נותחו באמצעות שיטות כמותיות ואיכותניות שמעידות על השינוי הרב שעברו המורים המשתלמים במודל זה בהשוואה למודל המסורתי שהיה נהוג עד כה.

הבנת המושגים המדעיים על ידי המורים הובילו להגברת הביטחון העצמי בהוראת נושאי מדע מגוונים, תרמו גם לשימוש בדרכי הוראה חדשניות.

השינוי המשמעותי ביותר שנמצא במחקר זה, היה, שהמורים עשו שינויים מרשימים מאד בדרך בה הם מלמדים מדעים והדבר בא לידי ביטוי בכך שגישת התלמידים והמוטיבציה שלהם ללמוד מדעים, גדלו מאד.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya