מודל הפירמידה לניהול בית-הספר

דוח מחקר זה נערך במסגרת מכון הנרייטה סאלד, מכללת אחוה ומכון מופ"ת. מטרתו הייתה לאסוף עדויות ונתונים אמפיריים לבדיקת הרשימות בשדה של מודל פירמידת הניהול בקרב מנהלי בתי ספר. זהו ניסיון לאשש או להפריך את קיומן ההנחות שביסוד המודל בהקשר לתהליכי הניהול הבית ספריים. המחקר מצביע על כך, כי מנהלי בית הספר מודעים היטב לכל תהליכי הניהול הבית ספריים. תרומתו היא בראיית מלאכת הניהול של מנהל בית הספר כפירמידה אשר בסיסה מורכב מתהליכי הסכמה הכרחיים וצלעותיה – מתהליכי הסכמה רצויים וסמכותיים. המחקר מצביע על כך שהמנהלים מבחינים בשלושת תהליכי הניהול המרכזיים: ניהול תוצאות, תהליכי משאבי אנוש ותהליכי ניהול מקורות. תרומה נוספת של המחקר קשורה בהכשרתם העתידית של המנהלים, שבה ניתן יהיה לחשוף אותם למודל פירמידת הניהול ולתהליכי הניהול הכלולים בו.

כלי המחקר היה שאלון "מודלים של ניהול", הכולל 45 פריטים. זהו שאלון אנונימי לדיווח עצמי. אוכלוסיית המחקר כללה 300 מנהלי בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים. הוחזרו 101 שאלונים.

דוח המחקר נמצא בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליו ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya