מודל העמיתות בין אוניברסיטה לבין בתי ספר מכשירים בנורווגיה

מקור:
Autonomy or control : discussion of a central dilemma in developing a realistic teacher education in Norway, Journal of Education for Teaching, (vol. 33, no.1), pp. 55-69.
 
 המחקר הנוכחי שנערך בנורווגיה מציג את המודל ליצירת "עמיתות" (partnership)  מלאה בין אוניברסיטה טכנולוגית ובין בתי ספר שהפכו לחלק אינטגראלי מהמערכת המכשירה שם. המודל מבוסס על החשיבה של קורטהאגן הקורא ליצירת מערכת הכשרה מורים מציאותית בה התיאוריה וההתנסות מעשית משולבים היטב יחדיו (Korthagen , 2001). מודל העמיתות בין האוניברסיטה הטכנולוגית בנורווגיה ((NTNU לבין 30 בתי הספר המאמנים מבוסס על שיתוף פעולה הדוק ומרבי בין מורי המורים לבין מערכת הבית ספרית. המטרה של מודל העמיתות הנורווגי היא להשתית את ההכשרה על שיתוף פעולה ארוך טווח עם המערכת הבית ספרית כאשר בתי הספר הקשורים לעמיתות הם מסוגים שונים ועם הדגשים שונים וזאת במטרה לחשוף את פרח ההוראה לסביבות הוראה למידה שונות. המטרה של העמיתות היא להקנות לסטודנטים להוראה ממד רציני של התנסות מעשית וחשיפה לחיי בתי הספר אך באותה שעה לא להזניח את המעורבות הן של הסטודנטים להוראה והן של מורי בתי הספר במחקר פעולה ובהתמודדות עם תיאוריות פדגוגיות. להתארגנות ולהתאגדות של בתי הספר המאמנים (30 בתי ספר צמודים לאוניברסיטה כחלק ממערך ההכשרה המשותף) נית ניתנים העצמה רבה וגם שיקול דעת למורים המאמנים בבתי הספר. יתר על כן, הם שותפים מלאים לתכנון הקורסים באוניברסיטה ולגיבוש הסילבוס המתהווה ומשתנה בהתאם לצרכי בתי הספר. המעורבות המלאה שלהם היא בהערכה בתהליכי ההערכה הנדרשים. לא מדובר בהעצמת יתר אלא בחלק מהותי מרעיון העמיתות בין אוניברסיטה לבין בתי ספר מכשירים על פי המודל הקונספטואלי של קורטהאגן. מורי המורים מהאוניברסיטה מבקרים באופן קבוע ותדיר בבתי הספר הן לצורך תצפיות בפרחי ההוראה והן לצורך משובים מהמורים המאמנים.
במחקר ההערכה הנוכחי שבדק את יתרונות וחסרונות מודל העמיתות נמצא כי שביעות הרצון של פרחי ההוראה מההכשרה בשדה היא גבוהה מאד במיוחד מהקשר המתפתח עם המורים המאמנים והחשיפה לחיי ביה"ס. עם זאת, נמצא כי מסגרת הזמן של השנה האחת המיועדת להכשרה בשדה אינה מספיקה על מנת להקנות ניסיון הוראה מגוון ויש לבנות מסגרת של הכשרה ארוכה יותר בעמיתות, כזו המציבה את הסטודנט יותר משנה בבתי הספר המאמנים.
במסגרת מורחבת של הכשרה משותפת בשדה יש לעודד יותר את הסטודנטים לעסוק יותר במחקר עצמי, רכיב הנוטה להדחק לשוליים במהלך העמיתות בין האוניברסיטה ובתי הספר המאמנים.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya