מודל "איי החדשנות" – הזדמנויות וסיכונים בדרך להטמעה אפקטיבית של חדשנות טכנולוגית במערכות חינוך

תקציר
 בשנים האחרונות, מתרבים פרויקטי הטמעת חדשנות טכנולוגית במערכות חינוך במודל איי החדשנות, לפיו החדשנות מוטמעת באיים קטנים בתוך הארגון, בתקוה שהם יהפכו מודל לחיקוי, ינחילו לו את ערכיהם ויובילו להיווצרות חדשנות כוללת ולתרבות ארגונית חדשה. איי החדשנות נוצרים בשני מנגנונים עיקריים: של החלטות שהתקבלו "מלמעלה" ע"י מנהלי המערכת או "מלמטה", ביוזמות ספונטניות מקומיות של "משוגעים לדבר"". ממחקרי  הטמעת חדשנות טכנולוגית במערכות חינוך עולה כי בדרך כלל איי החדשנות נכשלים בהנחלת החדשנות לכלל הארגון ובמעבר לחדשנות כוללת.  המאמר נעזר בשלוש תיאוריות ארגוניות בולטות – התיאוריה המוסדית theory  Institutional  ), תיאוריית הקשרים הרופפים ( Loosely Couple System theory ) ותיאוריית החדשנות המשבשת ( Disruptive Innovation Theory ) – לניתוח הסיבות העיקריות לכישלונות אלה. הוא מדגיש את "אפקט החציצה"  ( (buffering effect) כמנגנון היוצר בידול ונתק בין איי החדשנות ובין הארגון כולו ומהווה גורם מרכזי בכישלון הטמעת החדשנות. המאמר מתריע מפני הקיבעון שרבים מאיי החדשנות גורמים להנהלות ארגונים, התופסות עצמן כחדשניות בזכותם, ומפני שימוש בלתי מושכל ומבוקר במודל זה להטמעת חדשנות טכנולוגית ( אורית אבידב-אונגר, יורם עשת-אלקלעי).
ראה גם :
איים של חדשנות" או "חדשנות כוללת": הטמעה של טכנולוגיות לניהול הלמידה- חקר מקרה של רשת בתי ספר בישראל

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    ציתי לשאול באיזו שנה פורסם המאמר הזה? האם בשנת 2011. לתיעוד בביליוגרפיה

    פורסמה ב 01/01/2014 ע״י ראניה
    מה דעתך?
yyya