מודלים תיאורטיים לדירוג קורסים מתוקשבים בלמידה מרחוק

לסקירה המלאה - ראו קובץ מצורף מימין

הסקירה כוללת את הפרקים הבאים:

דירוג קורסים וירטואליים על פי מידת שילוב הסביבה המתוקשבת
 -Web Integration Continuum המודל של באנק וחובריו (Bonk et al, 1999)

באנק וחובריו (Bonk et al., 1999) פיתחו רצף בן 10 רמות - הרצף לשילוב האינטרנט (Web Integration Continuum) - לייצוג המידה בה משולבת סביבה מתוקשבת בקורסים מתוקשבים. רצף זה נועד לסייע בידי מפתחי קורסים בביצוע שיקולים פדגוגיים וטכנולוגיים רלבנטיים בתהליך הפיתוח.

רצף לשילוב האינטרנט (Web Integration continuum)
הטבלה המלאה של פרופסור BONK המפרטת את דרגות האינטראקציה של הקורסים.

המודל של בארון (Barron,1998)
בארון מציעה רצף בן 4 רמות לתיאור מגוון האפשרויות להעברה חינוכית באינטרנט: קורס בהתכתבות באמצעות הדוא"ל; קורס נתמך- אינטרנט (web-enhanced); קורס מנוהל באינטרנט (web-managed); קורס מועבר באינטרנט (web-delivered).

המודל ב"מדריך להוראה מקוונת" 2000

ג'ודית' בוטצ'ר (Judith Boettcher) מהאיגוד לרשתות חינוך ומחקר (CERN) טוענת ב"מדריך להוראה מקוונת" (Guide to online teaching, 2000) כי המונח הנרחב "קורס מתוקשב" מתייחס למגוון רמות של שילוב האינטרנט. היא מבחינה, אפוא, ברצף בן 4 רמות של פעילות אינטרנט אפשרית בקורס מתוקשב, המקביל באופיו למודל הדירוג של בארון.

דירוג קורסים וירטואליים על פי מידת מעורבות המורה בתהליך הלמידה (Hannum, 2000)

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya