מודלים של פעילויות מתוקשבות שבסיסן חינוכי ערכי

 
 
חלק א'
הצגת מודלים של פעילויות מתוקשבות שבסיסן חינוכי ערכי
 
מטרות הפעילות
-הפרוייקטים הם בהובלת ילדם ונוער הן בתכנון והן בהובלה מתוך רצון לשתפם בפעילות חברתית התנדבותית.
-חיזוק כרך התנדבות בקהילה
פיתוח דיאלוג בין תלמידים מגילאים ומגזרים שונים.
-פיתוח כישורי הנחיה ופרזנטציה מול קבוצה.
 
דוגמאות לפעילויות שונות שבוצעו בבתי ספר שונים:
מודל ראשון
 
"כתבנט"עיתון אינטרנטי הנכתב ע"י ילדים בשביל ילדים בנושאים ערכיים שונים כגון: אתיקה, התנהגות ברשת, אקלים כיתה, תזונה וספורט וכדומה..
בכל גליון משתנים התכנים אך הפורמט נותר קבוע (front page).
בכל גליון קיימים מילון מונחים הכולל מושגים מרכזיים בנושאים הנדונים, סקרים, תערוכת כרזות ומאגר כישורים.
** הגליון מופק ע"י נאמני מחשב.
 
אמיר מציין כי חשוב לבצע בבית הספר גם פעילות נוספת תומכת, ולא להסתפק רק בהפקת הגליון. במישור הבית ספרי ניתן לערוך תחרות נושאת פרסים בנושאים הרלוונטים, ובמישור הכיתתי יש לערוך לפחות מפגש אחד בו חושפים את הגליון בפני התלמידים.
 
"זום לרשת"- עוסק בתחום האתיקה וכללי התנהגות יעילים ברשת. (מיועד לכיתות ו')
הפעילות: הפקת תשדיר בנושא מרכזי אחד שנוצר בידי התלמידים. הפרוייקט יצא לאור בהנחיית המחנכות ובשיתופן המלא.
קבוצת ילדים חיפשה מידע ותכנים, קבוצה אחרת הפיקה את התשדיר, ותלמידי ביה"ס התיכון סייעו בצילום התשדיר. עלות הפרוייקט סה"כ 300 ₪.
בעקבות הצפייה הוכנו דפי פעילות על התשדיר וסקר לגבי השפעתו.
 
מודל שני
"התנדבות כאורח חיים"-פעילות ישובית שבמסגרתה פעלו שבעה בתי ספר. התלמידים התנדבו בקהילה, והאתר ליווה את פועלם ע"י תיעוד המפגשים
 
פעילויות החונכות: -קשר רב דורי - ליקוט מתכונים מקשישות
 במסגרת מודל זה הוצגו שתי פעילויות נוספות:
"בוא נתקרב לקשת"- תלמידי כיתות ו' למדו לבנות משחקים לימודיים ולהתאימם לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים.
"חברותא מתוקשבת"- תלמידים בוגרים עובדים מול תלמידים צעירים סביב נושא מרכז כגון: חגים. את כל הפעילות מתעדים במחשב.
 
מודל שלישי
שיתוף ידע בקהילה- פעילות מידענית שבה מכשירים קבוצת נאמני מחשב, ומעבירים להם קורס מזורז במידענות לטובת קהילת ביה"ס. לאחר מכן פותחים פורום בית-ספרי, בו התלמידים מבקשים עזרה בחיפוש חומרים, והמיידענים מסייעים להם במציאת חומרים ובהעלאת קישורים מתאימים.
 
יש לי מושג ברשת- כיתות ז' חולקו לקבוצות, כאשר כל קבוצה קיבלה לחקור מס' מושגים. הקבוצה חקרה את המושג והעלתה שאלות לגביו בפורום הבית-ספרי. תלמידי בית הספר ענו לשאלות בפורום.
 
פעילות דומה נוספת: קבוצת שילוב חקרה נושאים מסוימים, והעלתה לרשת אינפורמציה (מצגות/ הפעלות) על הנושא. נושאי החקר היו: העצמות בגופנו, גרמי השמיים וכו'.
לאחר מכן התלמידים הביאו את סביבת הלמידה לכיתות, והציגו בפניהם את הנושאים.
 
חלק ב'
תוכניות לימודים משולבות תקשוב
 
אמיר מציג מודל שהופעל בביה"ס "רעות"- מועצה אזורית מנשה.
בית- הספר בנה מודל לפעילות טרום הפעילות, והגדיר לפני תחילת השנה את מטרותיו.
גיבוש המודל הוא באחריות הרכז ובסיוען של המחנכות.
שכבת גיל
נושא
תאור פעילות
תוצר מצופה
מטרות חינוכיות וערכיות
סטנדרטים ומידענות
אורינות התקשוב (איזה מיומניות ירכשו)
 
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya