מודלים מנטליים בפעולה אצל מורי מורים מנוסים וטירונים לגבי למידה של סטודנטים להוראה

מקור: רשות המחקר, מכון מופ"ת

מחקר זה התבסס על הרצון להבין את עולמם הקוגנטיבי הפנימי של מורי מורים בעל ניסיון הוראה שונה, כפי שהוא בא לידי ביטוי במהלך התנהגויות המקצועיות הגלויות, קרי: ההוראה בפועל., מתוך העולם הפנימי, הקוגניטיבי והמקצועי של המורה בחרו החוקרים להתמקד במודל מנטאלי בפעולה של המורים לגבי למידה אצל הילד ומהו תפקיד ההוראה בקידומה.

מטרות המחקר:

א. בדיקת קיומו של מודל מנטאלי בפעולה לגבי מושג הלמידה ותפקיד ההוראה בקידומה גם כאשר המורים מלמדים סטודנטים בוגרים פדגוגיה, ובכך להוסיף נדבך לטענת כלליות המודל המנטאלי בפעולה.

ב. בחינת קיום הבדלים במודל המנטאלי בפעולה אצל מדריכים פדגוגיים מנוסים ואצל מדריכים פדגוגיים טירונים.

ג. בדיקת קיומו של מודל מנטאלי בפעולה לגבי מושג הלמידה ותפקיד ההוראה בקידומה כאשר מדריכים פדגוגיים מדריכים (supervision) סטודנטים להוראה בכיתות האימון בבתי הספר שבהם הם מתנסים בהוראה, ובכך לבחון את גבולות המודל.

מתוך קבוצת מורי המורים נבחרה קבוצה של 8 מדריכים פדגוגיים, מנוסים וטירונים מן המסלול לגיל הרך ומן המסלול לבית הספר היסודי, המלמדים בשני מצבי הוראה:
א. קורס עיוני במכללה
ב. הדרכה בשדה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya