מודלים לפיתוח קריירה בהוראה

המגמה כיום היא להתייחס למקצוע ההוראה כקריירה הבאה לידי ביטוי בלמידה והתפתחות מקצועית לאורך כל החיים.

מכל מסגרת או מתכונת של התפתחות או אף רפורמה חדשה – המורה צובר ידע, משתנה, קשוב לשינויים ולמגמות ומתפתח בהתאם לנושא ולמיומנויות שהוא שואף לקחת קדימה במטרה להתקדם ולערוך שינוי בהרחבה או בהגדרת תפקידו.

הסקירה עוסקת במודלים לפיתוח קריירה בהוראה. הסקירה סוקרת דגמים וכיווני פיתוח ומחקר במדינות העולם המתקדמות וגם בישראל.

להלן קישור לסקירת המידע בנושא "מודלים לפיתוח קריירה בהוראה".  ( מאגר השאילתות של מרכז המידע במכון מופ"ת ) .

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya