מוגנות המורה הרצויה במסגרת מדיניות התנהלות בכתה המקוונת

ד"ר אברום רותם ועידית אבני

המאמר נכתב במסגרת מיזם "מתקוונים לאתיקה", 2102

יותר ויותר נתקל המורה המקוון באתגרים ארגוניים ופדגוגיים בכתות המקוונת  1:1 (לכל תלמיד  התקן קצה אישי) כמו גם בכתות מקוונות חלקית, במצבים בהם עליו להתמודד עם מלכודות וסבך חוקי, תקנוני ובירוקרטי, בו המורה נזקק למוגנות מהמערכת.

המוגנות הקיימת אינה עונה כיום על הצרכים שמעמידה הסביבה הלימודית העדכנית, המפורטת לצורך כך במאמר זה בקצרה, שכוללת שלושה מרכיבי יסוד: התנהלות בסביבה טכנולוגית, תוכן, ושימוש במדיה מתווכת שהיא המדיה החברתית.

במאמר זה  מביאים  ד"ר אברום רותם ועידית אבני הצעה ל 7 סוגיות מרכזיות של המוגנות הנדרשת לאיש החינוך המקוון, - ועקרונות למדיניות מערכתית של התנהלות והתנהגות בסביבה לימודית ארגונית עדכנית.

למאמר של ד"ר אברום רותם ועידית אבני


המאמר נכתב במסגרת מיזם "מתקוונים לאתיקה", 2102

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya