מה שמשפיע על החינוך – מה אומרות העדויות

 Cassen Robert, McNally Sandra & Vignoles Anna, (2015). Making a Difference in Education: What the evidence says, London & New York: Routledge.

השאלה המנחה את כותבי הספר היא מה "עובד" בחינוך בבריטניה ומה –לא? הספר הוא מדריך למחקרים עדכניים העוסקים בשיפור תוצרי למידה של תלמידי גן, בי"ס יסודי ובי"ס תיכון באוריינות, מתמטיקה וטכנולוגיה. הספר רלוונטי בעידן הכלכלה הגלובלית שבה המדינה מנסה להתחרות בארצות שבהן יש כוח אדם משכיל ומיומן בחינוך. הכותבים דנים בשאלה אם המדיניות החינוכית אכן הונחתה ע"י עדויות מחקריות ובוחן כשלים חינוכיים שבטאו התנגדות לשינוי במערכת הבריטית כמו גם סיפורי הצלחה.

הממצאים המוצגים בסקירה מבוססים דיים לצורך הנחיית מדיניות חינוך. הכותבים בחנו ביצועי מורים, איכות בתי ספר ואחריותיות, ואת הפער החברתי הבעייתי הקיים עדיין בבתי ספר ממלכתיים כיום. כל פרק מסיים בסיכום הממצאים העיקריים ובדרישות המדיניות הנובעות מהן.

זוהי סקירה מחקרית כוללת בעלת חשיבות לאנשי סגל ולסטודנטים לחינוך ולמדיניות חברתית, למורים ולכל מיש שמבקש לדעת יותר על האפקטיביות של החינוך בבריטניה וכיווניו העתידיים.

מתוך פרקי הספר: הורים והורות, בתי ספר: ארגון, משאבים ואפקטיביות, מיהו מורה טוב, קריאה וכתיבה ועוד.

למידע נוסף על הספר באתר ההוצאה לאור

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya