מה שאנו יודעים על הנעת עובדים ולומדים מוטעה

הרצאתו של  Dan Pink בכנס TED  היוקרתי בארה"ב הצליחה להפיח חיים בתחום חשוב שסבל מחוסר תשומת לב בעשורים האחרונים.  הכוונה לחקר המוטיבציה של אנשים בארגונים ובתוכם גם לומדים במערכות חינוך לסוגיהן. עפ"י  PINK כל מה שאנו יודעים על הנעת עובדים ולומדים מוטעה. הוא מסכם בצורה תמציתית את ממצאי המחקרים על מוטיבציה ומצביע על כך שאנשים אינם מונעים ע"י גורמים חיצוניים כגון תמריצים כספיים או ציונים במבחנים אלא בראש ובראשונה ע"י מניעים פנימיים כגון אוטונומיה, מרחב התפתחות וצמיחה ושליטה. אם נבחן את ההשלכות של ממצאי המחקר המוצגים בספרו של  Dan Pinkהרי יש לכך השלכות על תכנון הלמידה במערכות חינוך, כאשר אנו מפתחים מערכות למידה ממוחשבות או מטלות למידה סגורות ללא חופש בחירה  אנו פוגעים במרחב האוטונומיה של הלומד. כאשר אנו יוצרים התנסויות חינוכיות המנותקות מההקשר אנו פוגעים במוטיבציה של הלומד. מספרו של Dank Pink ניתן גם להבין כי הלמידה המתמדת (lifelong learning) היא התשתית להתפתחותו של העובד או המורה במרוצת חייו כי היא לא  מונעת מיסודות של תמריצים כספיים אלא ממוטיבציה פנימית של סקרנות ומרחב אוטונומיה . ספרו של Dan Pink מופץ עתה ברחבי ארה"ב  לבתי ספר ע"י מנהלי מחוזות החינוך שם וסביר להניח שבשנה הקרובה הוא גם יגיע ארצה במהדורה מתורגמת לעברית.
ראה גם :
אפשר גם אחרת! סביבת למידה המעודדת הנעה והנאה

  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  לפני שמנסים "ליישם" מחקרים שנערכו על עובדים, ראוי תחילה לחזור על המחקרים, במדה רבה של חפיפה, על לומדים. אחרת זו פרשנות אוטונומית מנותקת הקשר. כדאי גם להבטיח שבתרגום של "אוטונומיה", "מרחב התפתחות", "צמיחה" ו"שליטה", משפת מנהל עסקים או לימודי עבודה, אל שפת החינוך, לא ילך העיקר לאיבוד בתרגום.

  פורסמה ב 29/06/2010 ע״י יהושפט גבעון

  ברצוני לקרא את המאמר המלא . הכיצד?

  פורסמה ב 11/01/2011 ע״י איילת זילברמן
  מה דעתך?
yyya