מה קורה כשאני קורא? מחקרי בלשנות מוח, וחינוך על קריאה בכלל ובערבית בפרט

דיווח ממפגש לימודי רב-תחומי שבו דנו בממצאים עדכניים על האתגרים שברכישת הקריאה בערבית ובכלל, ובהשלכות של הידע המחקרי על העשייה החינוכית. המפגש אורגן ע"י צוות היוזמה למחקר יישומי בחינוך. עריכה: אביטל דרמון, מנהלת היזמה
איתי פולק, מרכז ועדת שפה ואוריינות

קישור

שער ראשון: מבוא לחקר המוח ולרכישת שפה 


הקריאה בהתפתחות שפה מאוחרת: מודל כללי והכורח הטיפולוגי השמי
דורית רביד

מבוא לחקר ייצוג שפה במוח
יוסף גרודזינסקי

ייצוג שפה אצל דו-לשוניים ברמה הקוגניטיבית והמוחית
ענת פריאור

האם למחקר אקדמי בסיסי הנעשה כיום יש השלכות ישימות מיידיות?
מרב אחישר

שער שני: היבטים קוגניטיביים ונירופסיכולוגיים של רכישת השפה הערבית

מבוא - השפה הערבית ואוריינות - סוגיות יסוד
אלינור סאיג'-חדאד

ייצוג שפת האם ועיבודה אצל דוברי ערבית: ממצאים ממחקר קוגניטיבי
רפיק אברהים

מדוע קשה לקרוא ערבית? ממצאים ממחקר נירוקוגניטיבי
זהר אביתר

סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות של הוראת השפה הערבית
כאות'ר ג'אבר

סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע להערכה תומכת מדיניות
אימאן עואדיה

מתוך הדיון שהתקיים בעקבות ההרצאות
אחרית דבר

נספחים

נספח א' - תכנית המפגש
נספח ב' - תקצירי מידע על הדוברים והעורכים

רשימת מקורות

החוברת המלאה של היוזמה למחקר יישומי בחינוך

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya