מה קורה כאשר מורים בשנתם הראשונה סוגרים את דלתות הכיתה? חקירת הפרקטיקות הלימודיות של מורים מתחילים

Patricia S. Smeaton and Faith H. Waters. " What Happens when First Year Teachers Close Their Classroom Doors? An Investigation into the Instructional Practices of Beginning Teachers", American Secondary Education. 41.2 (Dec. 2013): p71

מאמר זה מספק תמונה של הפרקטיקות הלימודיות של מדגם נבחר של מורים בתיכון בשנתם הראשונה בשני מחוזות של בתי ספר כפריים בעלי אוכלוסייה גדולה בארה"ב של תלמידים בסיכון.

הפרקטיקות הלימודיות של המורים המתחילים הושוו לתכנית הלימודים של תכנית ההכשרה למורים המבוססת על מחקר, שבה הוכשרו כל המורים.

נחקרו הגורמים שתמכו או עיכבו את הניסיונות של המורים לתרגל הוראה אפקטיבית.

המחקר אישר שהמורים המתחילים תרגלו את מה שלמדו בהכשרה, אף על פי שהיו מספר חוסר התאמות.

המחקר מצא שאף על פי שהמורים הוכשרו במתודולוגיות מרובות, המורים בשנתם הראשונה השתמשו בעיקר בהוראה ישירה.

המורים ציינו שהאתגרים של הוראה בשנתם הראשונה הורכבו מהוראה במספר חדרים, קבלת הכשרות מרובות, ושהם לימדו רק כיתות שבהן לומדים מתקשים.

הם המליצו שהתכנית להכשרת מורים תכלול התנסויות נרחבות בשטח עם לומדים מאתגרים ושמנהלי בית הספר יספקו תמיכה ארוכת טווח וחונכות מקיפה יותר עבור מורים חדשים.

הם גם הציעו שתכנית ההכשרה תכלול הוראה שיתופית עם אנשי מקצוע אחרים ותכין את הסטודנטים למבחנים החשובים.    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya