מה צריכה יועצת לדעת בעבודה עם הורים?

בולס , רחלי. " מה צריכה יועצת לדעת בעבודה עם הורים" , בתוך: רביב, ע. ובולס, ר. (עורכים): הייעוץ החינוכי כיום: חומר למחשבה ולמעשה. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד - ספריית הפועלים, 2014, 323-339.


המאמר דן בדפוסי הורות מנקודת מבטה של היועצת החינוכית, על רקע התפקיד הרב ממדי והרב-מערכתי של היועצת ועל רקע הצורך שלה בהכרת עולמו של הילד מחוץ לכותלי המוסד החינוכי. המאמר מתמקד בדפוסי הורות שמדגישים שונות בין הורים, מודעות הורית, יחסי הורים וילדים על פי תיאוריית ההתקשרות והשלכתם על הסתגלות הילד לבית הספר והתנהלותו מול חברים ומול דמויות סמכותיות. כמו כן, ישנה התייחסות לחלוקת התפקידים במשפחה, לקשר בין זוגיות להורות, ולרב תרבויות המשפיעים על תפקודו של הנועץ בבית הספר. דרך בחינת דפוסי ההורות והשפעותיהם על התלמיד במסגרת החינוכית, מדגיש המאמר את חשיבות התקשורת של היועצת החינוכית עם ההורים מחד ואת שמירתה על הגבולות ביניהם מאידך.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya