מה נדרש כדי לשמור על הילדים בבית הספר: סקירה מחקרית

Ekstrand, Britten. "What it takes to keep children in school: a research review", Educational Review, Nov2015, Vol. 67 Issue 4, p. 459-482.

היעדרות ללא אישור מבית הספר, המכונה בדרך כלל השתמטות, נפקדות ונשירה, היא בעיה שמצוינת יותר ויותר בשנים האחרונות על ידי הסוכנות הלאומית לחינוך (National Agency for Education), המועצות המחוזיות, הקהילות והמדיה בשבדיה. זהו גם נושא הנמצא בעדיפות גבוהה באירופה וברחבי העולם.

תלמידים רבים עוזבים את בית הספר ללא מסמכים או תעודה המעידה על סיום לימודי חינוך חובה; האמונה הרווחת היא כי יש לכך השפעות עבור הפרט ועבור החברה.

השכלה יסודית נחשבת כחשובה לרווחת האדם, לעתידו או לעתידה, להזדמנויות העסקה פוטנציאליות, וגם כמדד כנגד פשיעה, שימוש בסמים והדרה חברתית.

מפרספקטיבה חברתית, חינוך יסודי נתפס כחיוני לצורך עבודה עתידית והתפתחות בחברה, כמו גם כתנאי מקדים עבור הדמוקרטיה.

מה מעודד נוכחות בבית הספר ומונע היעדרות ללא אישור מבית הספר? מאמר זה מציג סקירה של התוצאות וההמלצות של 155 דוחות מחקר המתמקדים בנוכחות בבית הספר ובמניעת היעדרות.

הסקירה מצביעה על הצורך בשינוי גלוי לב ומפורט בפרספקטיבה מהתמקדות במאפיינים האינדיבידואליים ובגורמים הקשורים מבחינה אינדיבידואלית לאחריות של בית הספר ושל הקהילה.

הכוחות שמושכים את התלמידים לבית הספר הם תחושה של הצלחה בית-ספרית אשר הושגה באמצעות חיזוק של כישורי הליבה, האפשרות ליצור קשר עם מבוגרים, ואקלים בית-ספרי שתלמידים מעריכים כחיובי.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מ"נשירה סמויה" ל"נשירה גלויה" ומה שביניהם

עקרונות יסוד במפגש עם תלמידים בסיכון לנשירה


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    אני עוסקת בכתיבת עבודה מחקרית העוסקת בנשרית תלמידים ממערכת החינוך. היכן אוכל לקבל את הסקירה בהרחבה?

    פורסמה ב 06/06/2017 ע״י דבורה מן
    מה דעתך?
yyya