מה מצא צוות חשיבה בריטי על בתי הספר המצליחים בבריטניה ועל התרבות הארגונית?

בתי הספר המצליחים בבריטניה הם אלו שנוטים לפעול באופן עצמאי ולהתעלם מהעצות של משרד החינוך הבריטי, כך מגלה דו"ח  חדש שפורסם לאחרונה ע"י צוות חשיבה בריטי. בתי הספר הטובים יותר בבריטניה הם אלו אשר יש להם "תרבות פתוחה" של ביקורת עמיתים ולא בהכרח ביקורת מפקחים. צוות החשיבה מצא כי בתי הספר הטובים בעלי "תרבות ארגונית פתוחה" מאפשרים לרכזי המקצוע ורכזי השכבה חופש פעולה מלא באופן שהם יכולים לערוך ביקורים לא פורמאליים בקרב כיתות עמיתיהם בביה"ס. המורים הכושלים במלאכת ההוראה לא עומדים בבתי ספר אלו בביקורת הזו של עמיתיהם להוראה ונוטים לעזוב את ביה"ס בסוף השנה ובמקומם מגיעים מורים איכותיים יותר. המורים היעילים ביותר הם אלו שנוטים להתייעץ עם עמיתיהם ונוטים לשמוע לעצות של עמיתיהם ולניסיונם הפדגוגי. בבתי ספר אלו מתחולל תהליך טבעי של חילופי ידע פדגוגיים בין מורים עמיתים בברכת ההנהלה ובעידודה.
 לכן , מצא צוות החשיבה הבריטי כי הניסיונות של משרד החינוך הבריטי לקדם את איכות המורים בשיטות הבקרה הכמותית והנהלים הביורוקרטים מופעלים לריק. לדעת צוות החשיבה, איכות המורים עשויה להשתפר רק כאשר יצומצמו ההגבלות הביורוקרטיות הרבות המוטלות על בתי הספר בבריטניה וכאשר יינתן לבתי הספר חופש פעולה ואוטונומיה פדגוגית מלאה. הכיוון הרצוי הוא חופש פעולה לתרבות ארגונית של ביה"ס המעודדת למידה ארגונית , ולמידת עמיתים. לא מדובר בסיסמאות חינוכיות שחוזרות על עצמם אלא במציאות שבה התרבות הבית ספרית מושפעת בראש ובראשונה מאיכות המורים העמיתים  והשותפות הפדגוגית ביניהם ולא מבקרה חיצונית.
עוד נמצא בדו"ח של צוות החשיבה כי מספר התלמידים בכיתה אינו משתנה המשפיע על הישגי התלמידים בבחינות הבגרות ובבחינות הרשמיות.
מקור 1 :
מקור 2 :
 מקור 3 :

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    המאמר Leave teacher quality to schools says think-tankהינו מאמר חשוב לעבודתי ניסיונותיי לקבל את המור שלו כולל בביליוגרפיה לא צלחו, האם תוכלו לעזור ולשלוח אליי תודה אבי

    פורסמה ב 29/07/2012 ע״י אבי בוקר
    מה דעתך?
yyya