מה מניע תלמידי תיכון לרצות להיות מורים? תפקידם של שכר, תנאי עבודה והערכה חברתית של מקצועות בפרספקטיבה השוואתית

Won Han, S., Borgonovi, F., Guerriero, S. (2018). What motivates high school students to want to be teachers? The role of salary, working conditions and societal evaluations about occupations in a comparative perspective. American Educational Research Journal, 55 (1), 3-39. DOI:10.3102/0002831217729875

המחקר בוחן את הקשרים בין ציפיות קריירה של תלמידי תיכון לתנאי העסקתם של מורים, שכרם והערכה חברתית של המאפיינים המזוהים עם עבודות נחשקות. נמצאה התאמה חיובית בין רצון התלמידים להיות מורים בעתיד ובין שכר המורים וההערכה החברתית לאחריות ולכבוד המאפיינים את מקצוע ההוראה. לעומת זאת, נמצא שמספר שעות העבודה בהוראה קשור באופן שלילי לציפיות קריירה בהוראה. זאת משום שמיעוט שעות עבודה נחשב כמאפיין של עבודות לא חשובות ולפיכך ההערכה החברתית למאפיין זה אינה גדולה.

המחקר אשר נועד לסייע לקובעי מדיניות למשוך בוגרי תיכון למקצוע ההוראה, התבצע במסגרת סקרים שערכה פיז"ה. השתתפו בו תלמידים בגיל 15 הלומדים בכ-60 מערכות לימוד ברחבי העולם. התלמידים נשאלו במה יעסקו כשיהיו בני 30 וכחמישה אחוז בלבד מהתלמידים דווחו על רצון בקריירה בהוראה. מלבד בחינת השפעת השכר, התנאים וההערכה החברתית על המוטיבציה להיות מורים, נבחן גם הקשר בין רמת ביצועי התלמידים במתמטיקה ובין הרצון לעסוק בהוראה. נמצא שבמרבית הארצות, רמת הביצועים במתמטיקה הייתה נמוכה יותר בקרב תלמידים אשר חשבו להיות מורים בעתיד מאשר בקרב תלמידים אשר ציפו לעבוד במקצוע שאינו הוראה. לפיכך, צוות החוקרים קורא להשקיע בעידוד תלמידים עם יכולות מתמטיות גבוהות לשקול קריירה בהוראה.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת:

על אחידות שכר המורים ומעמדם היחסי לעומת יתר השכירים

מחקר באוהיו מוצא כי לא קיים מתאם בין דירוג הערך של המורה לשכרו

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya