מה מורי מורים צריכים לדעת ולהיות מסוגלים לעשות? פרספקטיבות של מורי מורים מתמחים

Goodwin, A. L., Smith, L., Souto-Manning, M., Cheruvu, R., Tan, M. Y., Reed, R., Taveras, L. "What Should Teacher Educators Know and Be Able to Do? Perspectives From Practicing Teacher Educators". Journal of Teacher Education. May 21, 2014.

מחקר זה בחן את ההשקפות של 293 מורי מורים וחקר את השאלות הבאות: מה מורי המורים הנוכחיים שוקלים כאלמנטים הבסיסיים של הפרקטיקה שלהם? כיצד הם מעריכים את ההכנה שלהם בתחומים אלה? כיצד ההתנסויות שלהם יכולות לשפר את ההכשרה של מורי המורים?

המחברים משתמשים בתיאוריה של Cochran-Smith ו-Lytle לגבי "היחסים בין הידע לבין הפרקטיקה" כדי להבין מהו הידע ההכרחי להכשרה של מורי מורים.

הממצאים חושפים שמורי מורים מתמחים חשים לעתים קרובות שהם לא מוכנים לקבל על עצמם את התפקיד שלהם, אבל יכולים להציע תובנה שתסייע לגבי האופן שבו עלינו לחשוב באופן מכוון על הכשרה של מורי מורים איכותיים.

ביבליוגרפיה

Cochran-Smith, M., Lytle, S.L (1999). Relationships of Knowledge and Practice: Teacher Learning in Communities. Review of Research in Education, Jan 1999; vol. 24: pp. 249-305. Retrieved from http://rre.sagepub.com/cgi/content/short/24/1/249

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

דפוסים ומאפיינים בהתפתחותם המקצועית של מכשירי מורים

מה דעתך?

Cochran-Smith, M., Lytle, S.L (1999). Relationships of Knowledge and Practice: Teacher Learning in Communities. Review of Research in Education, Jan 1999; vol. 24: pp. 249-305. Retrieved from http://rre.sagepub.com/cgi/content/short/24/1/249
קישור לתקציר המאמר באנגלית
ראה גם:
דפוסים ומאפיינים בהתפתחותם המקצועית של מכשירי מורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?