מה מורים צריכים לדעת לגבי למידה אותנטית

What Teachers Need to Know about Authentic Learning

למידה אותנטית היא למידה "בעולם האמיתי".

למידה זו מתמקדת במעשים האותנטיים ובתלמידים הפותרים בעיות מסובכות ומוצאים פתרון עבורן תוך שימוש במגוון פעילויות כגון: משחק תפקידים, חקר מקרים, ולמידת עמיתים שיתופית.

ניתן להתאים את סביבת הלמידה שלה כדי לטפח אירועי למידה שונים.

חוקרי הלמידה מטפטפים את המהות של למידה אותנטית באמצעות עשרה אלמנטים של תכנון, להלן סקירה של אלמנטים אלה.

1. רלוונטיות לעולם האמיתי
הפעילויות האותנטיות מתאימות ככל האפשר למשימות של אנשי המקצוע בעולם האמיתי.

הלמידה עולה לרמה של אותנטיות כאשר היא מבקשת מהתלמידים לעבוד באופן פעיל עם מושגים מופשטים, עם עובדות ומנסחת הקשר ריאליסטי ופנימי המחקה את "הפרקטיקות של התרבות [הדיסיפלינרית]".


2. בעיה שהוגדרה בצורה גרועה
לא ניתן לפתור בקלות את האתגרים על ידי יישום של אלגוריתם קיים;

במקום זאת, הפעילויות האותנטיות לא הוגדרו באופן יחסי ופתוחות לפרשנויות מרובות, הדורשות מהתלמידים לזהות עבור עצמם את המשימות ואת תת-המשימות הדרושות כדי להשלים את המשימה העיקרית.


3. חקירה מושהית
לא ניתן לפתור את הבעיות תוך מספר דקות או אפילו תוך מספר שעות.

במקום זאת, הפעילויות האותנטיות כוללות משימות מורכבות שנחקרו על ידי התלמידים במשך תקופה מאומצת הדורשת השקעה ניכרת של זמן ומשאבים אינטלקטואליים.


4. פרספקטיבות ומקורות מרובים
ללומדים לא ניתנת רשימה של משאבים.

הפעילויות האותנטיות מספקות את ההזדמנות עבור התלמידים לבחון את המשימה ממגוון של פרספקטיבות תיאורטיות ומעשיות, תוך שימוש במגוון של משאבים, ודורשת מהתלמידים להבחין בין המידע הרלוונטי למידע הבלתי רלוונטי בתהליך.


5. שיתוף פעולה
ההצלחה אינה מושגת על ידי לומד אינדיבידואלי העובד לבד.

פעילויות אותנטיות הופכות את שיתוף הפעולה לחיוני עבור המשימה, הן במהלך הקורס והן בעולם האמיתי.


6. רפלקציה
פעילויות אותנטיות מאפשרות ללומדים לבצע בחירות ולעשות רפלקציה לגבי הלמידה שלהם, הן מבחינה אינדיבידואלית והן כצוות או כקהילה.


7. פרספקטיבה בין-תחומית
רלוונטיות אינה מוגבלת לתחום אחד או להתמחות בנושא מסוים.

במקום זאת, לפעילויות אותנטיות יש תוצאות המתפשטות מעבר לדיסציפלינה מסוימת, תוך עידוד התלמידים לאמץ תפקידים מגוונים ולחשוב במונחים בין-תחומיים.


8. הערכה משולבת
הערכה בפעילויות האותנטיות אינה הערכה מסכמת בלבד אלא היא שזורה כיחידה אחת במשימה עיקרית באופן המשקף את תהליכי ההערכה בעולם האמיתי.


9. תוצרים מבריקים
המסקנות אינן תת-שלבים או תרגילים בלבד כהכנה עבור דבר מה אחר.

פעילויות אותנטיות מצליחות ליצור תוצר שלם, שהינו בעל ערך לכשעצמו.


10. תוצאות ופרשנויות מרובות
במקום להניב תשובה נכונה אחת שהושגה על ידי יישום של נהלים וכללים, הפעילויות האותנטיות מאפשרות פתרונות מתחרים ופרשנויות מגוונות.


קישור למאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya