מה מודד מבחן פיז"ה: מספר הערות על הערכה מתוקננת וחינוך מדעי

מאת: Tobias Roehl

Roehl, Tobias. "What PISA measures: some remarks on standardized assessment and science education", Cultural Studies of Science Education, Dec2015, Vol. 10 Issue 4, p1215-122.

בהתבסס על פרספקטיבה חברתית-תרבותית לגבי הערכה חינוכית, הדוגמאות האמפיריות של מרגריטה סנדר (Margareta Serder) ואנדרס יעקבסון (Anders Jakobsson) משמשות כנקודת פתיחה עבור ניתוח ביקורתי של מבחן פיז"ה והדימוי של החינוך המדעי שהוא מנציח.

בעוד שמבחן פיז"ה טוען למדידה ניטרלית של מיומנויות הרלוונטיות לחינוך מדעי, המחבר טוען ששאלות המבחן מפגינות הגדרה צרה מאוד של המדע ונכשלות במתן דין וחשבון להקשר החברתי של עריכת המבחן.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

חינוך תחת משטר פיסה ושות' : קונפליקט בין סטנדרטים גלובליים ומסורות מקומיות--המקרה הגרמני

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya