מה מאפיין יצירתיות בהוראת המתמטיקה?

שרף, ר' (ספטמבר, 2014). מה מאפיין יצירתיות בהוראת המתמטיקה? שיעור חופשי, 110, 22.

החוקרת, ד"ר חנה לב-זמיר, ראיינה 11 מורים למתמטיקה שהתבקשו לאפיין מה נחשב בעיניהם ליצירתיות בהוראת המתמטיקה. חלק מהמחקר ומסקנותיו פורסמו בספר "המורה למתמטיקה – מאפייני הכשרה, ידע, הוראה ואישיות של מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי", בהוצאת מכון מופ"ת ובעריכת דורית פטקין ואביקם גזית.

בראיונות התייחסו חלק גדול מהמורים למרבית המאפיינים הידועים של יצירתיות. השפה שבה השתמשו המורים היתה דומה והדוגמאות שהביאו היו דומות אף הן. ניתן היה להסיק, כי לפחות ברמה התיאורטית, המורים למתמטיקה מודעים ומכירים את מאפייני היצירתיות בהוראה. לכאורה, ניתן לשער שידע זה, כפי שהופיע בשיח המורים, עשוי אף להעיד על דרכי הוראה דומות.

בשלב השני של המחקר, החלה לב-זמיר לצפות בשיעורים שנחשבו יצירתיים בעיני המורים המשתתפים במחקר. "לפני כל שיעור בדקתי מולם מה מאפיין יצירתיות בשיעור המתוכנן, ובתום השיעור הם סיפרו מה, בדיעבד, היה יצירתי בעת השיעור", היא מספרת. בבחינת התשובות ראתה החוקרת שניתן לאפיין שתי מגמות בשיח המורים אודות היצירתיות בהוראתם.

מגמה אחת כונתה בפיה "יצירתיות מכוונת מורה" – כלומר, מורים שבשיח שלהם על השיעור התייחסו ליצירתיות שלהם, תוך שימוש רב בגוף ראשון ("הצגתי בעיה שמאתגרת ומעניינת אותי"); המגמה השנייה כונתה "יצירתיות מכוונת תלמיד" – מורים אלה הרבו לדבר על העשייה של התלמידים, שיתנסו, ויציגו דרכי פתרון ויעלו שאלות ("עבדנו על בעיות שאם התלמידים ישתמשו בידע שלהם הם יוכלו לפתור אותן במגוון דרכים").

השוני הזה התחדד באמצעות שתי מורות, מבתי ספר שונים, שבאופן מקרי, הציגו לתלמידיהן אותה בעיה. המורה שבשיח שלה עדויות רבות ליצירתיות מכוונת תלמיד, אפשרה לתלמידים לגייס ידע מסוגים שונים, עודדה אותם לפתור בדרכים שונות, להציג את הדרכים ולהסבירן, תוך שהיא עומדת בצד ומקשיבה. עם זאת, מציינת לב-זמיר שכוונת המורה ליצירתיות היא לא התנאי היחיד העשוי להצביע על הפער, שכן, גם ברמת הידע המתמטי ניכר הבדל גדול בין שתי המורות.

למורה הראשונה היה ידע ממוקד מאוד בדרך פתרון אחת, ואילו למורה השנייה היה ידע מתמטי רחב, והיא ידעה להציג את הפתרונות שלה במגוון דרכים, כולל דרכים חשבוניות, אלגבריות וייצוגים חזותיים, והיא היטיבה לנווט את השיח עם התלמידים לאור פתרונותיהם.

מורה זו הובילה לאחת המסקנות במחקר, המתייחסת לכוחו של השילוב בין האמונה של מורה, הידע המתמטי והידע הפדגוגי שלו, כקרקע פורייה להוראה המעודדת ומטפחת יצירתיות. מסקנה נוספת מתייחסת לעובדה שכבר בשיח עם מורה ניתן לזהות כיוון אפשרי של מימוש הפוטנציאל היצירתי בהוראה, ומכאן, הצורך להביא למודעות המורים להבחנה בין יצירתיות "מכוונת מורה" לבין יצירתיות "מכוונת תלמידים", ולצייד את המורים בידע מתמטי ובכלים לפיתוח יצירתיות בהוראת המתמטיקה.

סיכום המאמר נכתב בידי צוות פורטל מס"ע

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya