מה למדת בביהס , ילד מתוק שלי " ?

חטיבת המחקר בבנק ישראל פרסמה לאחרונה ( פברואר 2012 ) דו"ח מחקר שכותרתו " מה למדת בביה"ס , ילד מתוק שלי " ? על השימושים בשעות עבודתם של כוחות ההוראה בבתי הספר היסודיים.

על פי הדו"ח מספר השעות הלימוד בפועל בבתי הספר היסודיים בישראל הוא מהגבוהים במדינות המערב – כ-29 שעות שבועיות. בדו"ח נמצא עוד כי בבתי הספר היסודיים בארץ נלמדים מקצועות החובה שעות רבות יותר מאשר בממוצע במדינות ה-OECD. 25.3 שעות שבועיות לעומת 20.5 שעות בהתאמה. בבתי הספר שהשתתפו במחקר נמצא מספר שעות לימוד גבוה ממספר השעות של משרד החינוך במיוחד במקצועות הליבה . עם זאת , בחלוקה לשעות לימוד המוקצות לכל אחד ממקצועות החובה נמצאו הבדלים בין ישראל ומדינות הOECD .

הפער המשמעותי ביותר הוא בשפת אם שבו נלמדות 2.4 שעות לימוד שבועיות בממוצע בחינוך היסודי בארץ , לעומת 3.4 שעות שבועיות במדינות ה-OECD . גם בלימודי שפות זרות מובילה ישראל – 2.4 שעות שבועיות בממוצע במגזר היהודי , לעומת 1.8 שעות בממוצע במדינות הOECD .

בדו"ח מצוין כי בעקבות דו"ח שושני ב2004 הורחבה מדיניות ההעדפה המתקנת של משרד החינוך לטובת תלמידים מרקע חברתי-כלכלי חלש. אולם מגמה זו נבלמה שנים אחדות אחר כך , בעקבות יישום "דו"ח שטראוס", שהפחית את ההעדפה המתקנת בשכבות המבוססות.

בדו"ח מפורטות השעות השבועיות בבתי הספר: שעות אורך , שעות רוחב לעבודה פרטנית, שעות תגבור ושעות תפקיד. מדובר בסך של השעות של משרד החינוך ושל מקורות אחרים.

בשכבות המבוססות מקבלת כיתה בממוצע בחינוך הממלכתי במגזר היהודי 48.5 שעות שבועיות ובחינוך הממלכתי הדתי 53.7 שעות. בשכבות אלו אין בתי ספר השייכים למגזר הערבי.

בשכבות הבינוניות מקבלים תלמידי החינוך הממלכתי 53.3 שעות שבועיות . תלמידי החינוך הערבי – 50.1 שעות ותלמידי החינוך הממלכתי –דתי 59.3 שעות .

בשכבות החלשות מקבלים תלמידי החינוך הממלכתי במגזר היהודי 58 שעות , תלמידי החינוך הערבי 50.3 שעות ותלמידי החינוך הממלכתי-דתי 67.5 שעות .

מקור וקרדיט : "קו לחינוך" , פברואר 2012

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya