מה לומדים התלמידים בלמידה המבוססת על פתרון בעיות ( PBL) : ניתוח התהליך

מאת: Elaine H Yew

Yew, Elaine H; J; Schmidt, Henk G ."What students learn in problem-based learning: a process analysis" , Instructional Science 40. 2 (Mar 2012): 371-395.

מחקר זה נועד לספק דין וחשבון על איך מתרחשת למידה המבוססת על פתרון בעיות (PBL) ,כדי לזהות את הקשרים בין למידה המכוונת פעילות של תלמידים ,עם תוצאות הלמידה שלהם.

ראשית , האינטראקציה המילולית והמקורות הממוחשבים שנלמדו על ידי תשעה סטודנטים לצורך מחזור ה-PBL , תועדו. המושגים הרלוונטים שהוסברו ונלמדו בצורה אידיוידואלית במהלך העבודה על הבעיה שהוצגה, זוהו כיחידות ניתוח ונספרו על מנת להדגים את הגידול במושגים שנרכשו לאורך מחזור ה-PBL.

החוקרים זיהו שני שלבים בתהליך -ביטוי הרעיון הראשוני וניסוחו, וחזרה על הרעיון בשלב מאוחר יותר . כדי להתגבר על מגבלות גודל המדגם במחקר הראשון, נותחו האינטראקציות המילוליות והמשאבים הלימודיים של 35 תלמידים נוספים במחזור לימוד PBL ,באמצעות מודל המשוואות המבניות-  (structural equation modeling (SEM  .

התוצאות הראו כי התרומות המילוליות של התלמידים במהלך שלב ניתוח הבעיה ,מושפע מאוד מתרומות מילוליות במהלך הלמידה העצמית ושלבי הדיווח של הלומדים. תרומות מילוליות ולימוד עצמי מושפעים ותורמים באופן דומה גם בשלב הדיווח. ניסוחים מילוליים של מושגים במהלך שלב הדיווח גם הביאו להישגים גבוהים יותר. החוקרים מצאנו כי למידה שיתופית היא משמעותית בתהליך PBL ועשויה להיות חשובה יותר מאשר למידה עצמית בקביעת הישגי התלמידים.

המאמר סוכם מאנגלית ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

ראה גם : מאמרים ומחקרים נוספים בפורטל מס"ע אודות למידה מאותגררת בעיות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya