מה לגבי הורים טובים יותר?

 THOMAS L. FRIEDMAN. " How About Better Parents?, New York Times , November 19, 2011

בשנים האחרונות, ערימות של מאמרים התייחסו לנושא של עד כמה אנחנו זקוקים למורים טובים יותר בבתי הספר הציבוריים, ואם רק איגודי המורים ( הכוונה לארה"ב ) ייעלמו , הילדים שלנו יקבלו ציונים כמו שהילדים בסינגפור מגיעים אליהם במבחנים הבינלאומיים הגדולים. אין ספק שמורה מצוין יכול לעשות הבדל עצום בהישגיות של התלמיד, ואנחנו צריכים לגייס, להכשיר ולתגמל יותר מורים כאלה. אבל מחקרים חדשים מראים גם: אנחנו זקוקים להורים טובים יותר. הורים הממוקדים יותר בחינוך של ילדיהם יכולים גם לחולל הבדל עצום בהישגיות של התלמיד.

איך אנחנו יודעים זאת?

מדי שלוש שנים, עורך הארגון לפיתוח ולשיתוף פעולה כלכלי, או ה-OECD, מבחנים כחלק מתכנית Program for International Student Assessment, או PISA, הבוחנת תלמידים בני 15 במדינות המתועשות המובילות בעולם בהבנת הנקרא וביכולתם להשתמש במה שהם למדו במתמטיקה ובמדעים כדי לפתור בעיות אמיתיות-המיומנויות החשובות ביותר להצלחה בקולג' ובחיים. אולם, בני ה-15 מארה"ב אינם מבדלים עצמם במבחני PISA בהשוואה לתלמידים מסינגפור, פינלנד ושנגחאי.

כדי להבין טוב יותר מדוע חלק מהתלמידים מצליחים במבחני  PISAואחרים אינם מצליחים, Andreas Schleicher, המפקח על המבחנים עבור ארגון OECD, נשלח מטעם הארגון לבדוק מעבר לנעשה בכיתות.

Schleicher הסביר שצוות מבחני PISA שהתחיל עם ארבע מדינות בשנת 2006 והוסיף עוד 14 מדינות בשנת 2009, פנה להורים של 5,000 תלמידים וראיין אותם "לגבי הדרך שבה הם מגדלים את ילדיהם ואז השווה זאת עם תוצאות המבחן" עבור כל אחת מאותן שנים. שבועיים לאחר מכן צוות PISA פרסם את שלושת הממצאים העיקריים של מחקרו:

"תלמידים בני 15 שהוריהם קראו להם ספרים לעתים קרובות במהלך שנתם הראשונה בבית הספר היסודי השיגו ציונים גבוהים יותר באופן ניכר במבחני PISA של שנת 2009 מאשר תלמידים שהוריהם קראו להם ספרים לעתים רחוקות או לא קראו להם ספרים כלל.
יתרון הביצוע בקרב תלמידים שהוריהם קראו להם ספרים בשנים הראשונות של בית הספר הוא ברור ללא קשר לרקע הסוציואקונומי שלהם. המעורבות של ההורים בקרב בני ה-15 מקושרת היטב לביצוע טוב יותר במבחני PISA".

Schleicher הסביר ש"רק השאלה איך היה בבית הספר ולהראות התעניינות אמיתית בלמידה של הילד יכולה להיות בעלת אותה השפעה כמו מורה פרטי. זה משהו שכל הורה יכול לעשות, ללא קשר לרמת ההשכלה שלו או לרקע החברתי שלו".

לדוגמא, מחקר PISA חשף ש"תלמידים שהוריהם דיווחו שהם קראו ספר לילדם "מדי יום או כמעט מדי יום" או "פעם או פעמיים בשבוע" במהלך שנת הלימודים הראשונה בבית הספר היסודי השיגו ציונים גבוהים יותר באופן ניכר במבחני PISA של שנת 2009 מאשר תלמידים שהוריהם דיווחו שהם "מעולם לא או כמעט מעולם לא" קראו ספר לילדם או "שקראו לילד ספר פעם או פעמיים בחודש". בממוצע, הפרש הציונים הוא 25 נקודות, המקבילה של יותר ממחצית שנת לימודים.

עדיין, לתלמידים הבאים מבתים אמידים יהיו הורים מעורבים יותר. "אולם", צוות PISA מצא, "שאפילו בהשוואה לתלמידים בעלי רקע סוציואקונומי דומה, אותם תלמידים שהוריהם קראו להם ספרים באופן קבוע כאשר הם היו בשנתם הראשונה בבית הספר היסודי השיגו ציון הגבוה יותר ב-14 נקודות בממוצע, מאשר תלמידים שהוריהם לא קראו להם".

גם סוג המעורבות ההורית קובע. "לדוגמא, מחקר PISA ציין, "שבממוצע, הפרש הנקודות בציון בקריאה המקושר עם מעורבות הורית היה גדול יותר כאשר ההורים קוראים ספר לילדיהם, כאשר הם מדברים על דברים שהם עשו במהלך היום, וכאשר הם מספרים סיפורים לילדיהם".

הפרש הציונים הקטן ביותר התקבל כאשר מעורבות ההורים הייתה פשוט משחק עם ילדיהם.

ממצאים אלה של PISA הדהדו במחקר הנוכחי שנערך על-ידי National School Boards Association’s Center for Public Education, ונכתב על-ידי מנכ"ל המרכז, Patte Barth, בגיליון האחרון של The American School Board Journal.

Barth כתב כי המחקר, שנקרא בחזרה לבית הספר: כיצד מעורבת ההורים משפיעה על ההישגיות של התלמיד" מצא משהו " קצת מפתיע": " לפי מחקר זה, פעולות ההורים התומכות בלמידה של הילדים בבית הן אלה שעשויות במיוחד להיות בעלות השפעה על ההישגיות האקדמית בבית הספר.

פיקוח על שיעורי הבית: לוודא שהילדים מגיעים לבית הספר; מתן תגמול לילדים על מאמציהם להגיע לשיעורים, להשיג ציונים טובים במבחנים ולהתכונן לקולג'".

"המחקר מצא שהורים המעורבים בלמידה של ילדיהם בבית הם מנהיגים טובים יותר להישגיות מאשר הורים החברים בוועד ההורים (P.T.A.) ובפגישות הוועד בבית הספר, מתנדבים בכיתות, משתתפים בגיוס כספים ומופיעים באירועים בבית הספר".
כמובן שאין תחליף למורה טוב. אין דבר חשוב יותר מהוראה טובה בכיתה. אבל בואו לא נשים את כל הנטל על המורים. אנחנו זקוקים גם להורים טובים יותר. הורים טובים יותר יכולים להפוך כל מורה ליעיל יותר.

המאמר סוכם מאנגלית ע"י מיכל זרזבסקי , מידענית ועורכת תוכן במכון מופ"ת

קישור למאמר בעיתון ניו יורק טיימס


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya