מה ילדים מבינים על אחוזים?

מקור: הכנס ה-11 של הארגון לקידום החינוך המתמטי בישראל, 2004

מצגת שהוצגה בכינוס ה- 11 של הארגון לקידום החינוך המתמטי בישראל, 2004.

סעיפים עיקריים:

·  הצורך בהבנה ולא רק דקלום עובדות וביצוע פרוצדורות חישוביות.

·  פעולות שננקטות ע"י המורה כדי להבטיח אופן למידה זה.

·  דרך ההוראה של המורה:

1.   חושפת את הילדים למגוון של בעיות ומשימות ברמות חשיבה וביצוע שונות
2.   מדגישה מאמץ ודרכי פתרון.
3.   מתמקדת בלמידה ובהבנה
4.   מדגישה הנמקה
5.   מעודדת שיתוף פעולה ושיתוף באסטרטגיות.

·  כל הבעיות הדגישו את משמעות האחוז כחלק מכמות וחלק משלם.

·  המצגת מסבירה מה עושים ואיך ממחישים את ההבנה של אחוזים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya