מה יכולים אנשי סגל ההוראה המקוונת לספר לנו על בניית קהילה?

מאת: Linda Maier

Maier, Linda . "What Are Online Teaching Faculty Telling Us About Building Community? ", Community College Journal of Research & Practice; Nov2012, Vol. 36 Issue 11, p884-896.


המאמר מתאר את התוצאות של מחקר בגישה מעורבת שבחן את התפיסות של קהילה בקרב אנשי סגל מקוון   (מרצים המלמדים בקורסים מקוונים ) בקולג'ים טכניים וקהילתיים בוושינגטון.

שניים-עשר קולג'ים טכניים וקהילתיים נבחרו רנדומלית להשתתף במחקר מתוך 34 קולג'ים במדינת וושינגטון.

התוצאות מציינות הבדלים משמעותיים בין נשים לגברים בשאלות הקשורות למניעים, זמן ואינטראקציות.

הבדל משמעותי קיים בין המשתתפים לגבי פעילויות לבניית קהילת מורים עמיתים המתוזמנות באופן קבוע.

לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין התגובות של סגל קבוע לבין התגובות של מורים מן החוץ,

כמו כן לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין התגובות בהתבסס על מספר שנות ההוראה המקוונת של המנחים או לגבי גיל המנחים.

התוצאות של מחקר זה מציעות כי קיימת הסכמה בקרב חברי הסגל לגבי החשיבות והערך של יצירת אינטראקציה עם עמיתים מקוונים אחרים  (מרצים המלמדים בקורסים מקוונים ) לגבי פרקטיקות הוראה מקוונות אפקטיביות.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya